TÜRKİYE'DE FACEBOOK ÜZERİNDEN E-TİCARET UYGULAMALARI: TESBİHANE VE ÇAYKUR ÖRNEĞİ
E-COMMERCE APPLICATIONS ON FACEBOOK IN TURKEY: TESBİHANE AND ÇAYKUR

Author : Erol Sercan YARALI -- Ali Murat KIRIK
Number of pages : 525-542

Abstract

İletişim teknolojisinin gelişimi yeni kavramların ve alanların gelişiminde etkili olmuştur. Çalışmada incelenen internet, sosyal medya, ticaret kavramları her geçen gün gelişerek tek bir çatı altında toplanmıştır. İnternet teknolojisinin dönüşümü e-ticaret kavramını ortaya çıkarmış ve işletmelerin ürünlerini tüketicilere yer ve zaman fark etmeksizin pazarlama imkânı oluşturmuştur. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) geleneksel ticarette ki zorlu rekabet koşullarında kendilerine çok az bir pay edinmiştir; fakat e-ticarette oluşan istihdam payı ve küçük bütçelerle geniş ürün yelpaze sunma imkânı markaları e-ticarette yönlendirmektedir. E- ticaret sektöründe işletmeler müşterilere en kısa yoldan ulaşmak zorundadır. Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte müşterilerin ilgi alanlarına göre içerikler sunmakta ve reklam kampanyaları düzenlemektedir. İnternet teknolojisinin gelişimi etkileşimi hızlandırmakta, alıcı veya tüketici aktif bir konuma gelmektedir. Bu durum üreticilerin, tüketicilere odaklanmasını ve onları iyi analiz etmesini gerektirmektedir. İnternet üzerinde alışveriş gerçekleştiren tüketiciler; genellikle bilinçli, eğitim düzeyi yüksek ve beklentileri karşılanmadığı zaman alternatif bir siteye giden bir görüntü çizmektedir, bu nedenle işletmeler sosyal medya politikasını doğru yönlendirmesi gerekmektedir. Sosyal medyada ağları markalar için iş ortaklığı arz etmektedir. İş ortaklığının sonucu markalar ürün ve hizmetlerini tüketicilere sunmuş, az sermaye ile milyonlarca kitleye ulaşmayı hedeflemiştir. Bu çalışmada son dönemde e-ticarete yönelen Çaykur ve e-ticaretle sektöre giren Tesbihane ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilerek iki firmanın e- ticaret stratejileri ve sosyal ağların markalara vermiş olduğu yön incelenmiştir.

Keywords

İnternet, Sosyal Medya, E-Ticaret, Tesbihane, Çaykur

Read: 683

Download: 229