GİRESUN VE HAVALİSİNDE DÜĞÜN GELENEĞİNDE COŞKUYU GÜÇLENDİREN BİR UNSUR OLARAK: SİLAH KULLANIMI
FIRING GUN AS AN ENTHUSIASIM FACTOR OF WEDDING TRADITION IN GİRESUN AND ITS NEIGHBORHOODS

Author : Çağatay KARADENİZ -- Gökhan HAMZAÇEBİ
Number of pages : 455-464

Abstract

Türk kültürünün teşekkül etmesinde, toplumun bütün katmanlarının etkisinin olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Özellikle Türk ailesinin ve onun etrafında şekillenen kültür halkasının binlerce yıllık kültür hayatımızdaki yeri her zaman merak edilmektedir. Türk ailesi, Türk kültürümüzün merkezinde olduğundan, kültür hayatımıza dair yapılan çalışmalarda Türk ailesinden bahsedilmesi gerekmektedir. Giresun ve havalisindeki Türk kültür unsurlarının yöreye ne zaman geldiği konusu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar bizleri, binlerce yıl geriye götürmektedir. Özellikle Giresun kırsalında yapılan ilmî çalışmalar ışığında, yörenin zengin kültür unsurları ile donatıldığını söylemek gerekmektedir. Halk biliminde sürdürülen çalışmalarla, edebî, dinî, tarihî, içtimai, musikî birçok kültürel unsuru bu arazilerde görmek mümkündür. Giresun havalisinde, özellikle düğün törenlerine ait ritüeller, birçok tarihi birikimi de bünyesinde taşımaktadır. Düğün esnasında silah kullanımı ve düğünlerde atılan naralar birçok kültür değerlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu kültür değerlerini üzerine değerlendirmeler ve saptamalar yapabilmek için bazı sosyolojik ve folklorik temalara dikkat çekmekte faydalar olacağı kanaatindeyiz. Böylece elde edilecek veriler disiplinler arası muhtevaya uygun ve yaptığımız çalışmanın ortaya koyduğu kültür değerlerini açıklamakta daha kapsamlı olacağı düşüncesindeyiz. Yapılan bu çalışmada Giresun havalisinde ve özellikle de köylerdeki düğünlerde yöresel çalgı eşliğinde ve sözlü musikiyle oluşan coşkunun sosyo-kültürel etkileri üzerinde analiz yapılacaktır. Ayrıca alan araştırması ve mülakat yoluyla canlı kaynakların bilgisine müracaat edilerek çalışma tamamlanacaktır.

Keywords

Doğu Karadeniz Düğünleri, Kemençe, Türk Ailesi, Silah Atma, Müzik

Read: 722

Download: 214