MÜZİK EĞİTİMİNİN BİLİŞSEL GELİŞİME ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 117-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin eğitim-öğretim sürecinde bilişsel öğrenme yaşantıları önemli yer tutmaktadır. Öğrenmenin sağlanması için birden çok duyuya hitap edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, müzik eğitiminde de amaç bireyi duyuşsal, bilişsel ve devinişsel yönden geliştirmek ve davranışlarında bu yönde istendik davranış değişiklikleri oluşmasını sağlamaktır. Müzik eğitiminin bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarındaki olumlu etkilerinin yanı sıra, bilişsel öğrenmeleri üzerinde de etkili olduğu birçok araştırmada kanıtlanmıştır. Müzik eğitiminin bireyin bilişsel gelişimi üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, betimsel tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak, yurtiçinde ve yurtdışında konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalar incelenmiş ve doküman analizinden yararlanılmıştır. Konuya ilişkin olarak daha önce yapılmış olan ulusal ve uluslararası araştırmalar incelenmiş ve müzik eğitiminin; kavrama, algılama, zeka düzeyi, kolay ve kalıcı öğrenme, yaratıcı düşünme ve akademik başarı gibi alanlar üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Erken yaşlarda müzikle tanıştırılan çocuklarda, verimli bir müzik eğitimi ortamına katılan ve enstruman çalmayı öğrenen bireylerde bilişsel ve akademik olarak olumlu yönde gelişmeler sağlandığı, yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bunun yanında, sadece müzik dinlemenin bile zihinsel aktiviteyi arttırıp, nörolojik sistem üzerinde iyileştirici etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, bireylerin doğumdan itibaren her dönem müzikal bir ortam içerisinde bulunmaları ve etkili bir müzik eğitimi almaları diğer alanlardaki bilişsel öğrenmeleri için oldukça önemli ve gerekli görülmektedir.

Keywords

Abstract

Cognative learning experiences are significant in the process of person’s education. In order to learn, it is essential to appeal to many sences. In this regard, the purpose of music education is to enhance people in affective, cognitive and psychomotor skills, and to alter in terminal behaviours. Besides positive effects on affective and psychomotor skills, it is proved in many studies that music education has significant effects on cognitive learning, as well. This research, which aims to determine the effects of music education on i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics