ACEM TÜCCARININ TRABZON’DAN BAŞLAYIP KIRIM TOPRAKLARINDA SÜREN SERÜVENİ (1680-1755)

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 69-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karadeniz ve Karadeniz sahası tarih boyunca önemli ticari yolların kesiştiği bir bölge olarak çeşitli devletlerin ve milletlerin hakim olmaya çalıştığı stratejik bir coğrafyadır. Bu cümleden olarak çalışmamız ile Acemlerin, bölge üzerindeki iktisadi faaliyetleri Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri kayıtlarından elde ettiğimiz verilerle irdelenmiştir. Acem tüccarlarının Trabzon limanında kayda girdikten sonra karşı kıyıda bulunan Kırım limanlarına ulaşarak karaya indiklerini ve beraberlerinde getirdikleri metayı satmak üzere Kırım Hanlığı içlerine dağıldıkları görülmektedir. Kırım’a ulaşan Acem tüccarları zaman zaman Anadolu içlerinden aldıkları malları ya da Kırım topraklarında yaptıkları takaslarla elde ettikleri metaları tekrar satmaya çalıştıkları şer’iyye sicillerine kaydedilmiştir. Gerek ticaretin kuralları gerekse de iç piyasadaki dengeleri bozduğu düşünülen tekrar mal alıp satmalarına dair hanlık mercilerinin aldıkları tedbirlere dair düzenlemeler bahsedilen sicillere konu olmuştur.

Keywords

Abstract

As a region at the intersection of major trade routes, the Black Sea and the Black Sea area has been, throughout history, a strategic geographic location where the various states and nations have tried to dominate. In this paper, we investigate the Iranians' (acem) economic activity in the area, based on the data we obtained from the Crimean Khanate Sharia Court Registry records. Persian traders who check in at the port of Trabzon are believed to have also reached the opposite shore of Crimean region and landed on Crimean ports to sell the commodities that they brought with them. According to the the Shari'a courts, Persian merchants reaching the Crimean land, from time to time, sold their commodities that they had brought from Anatolia or resold the commodities gained through exchange with Crimean merchants during their journey into the land and this is clearly expressed in the sharia courts records. These records also indicate that the Crimean Khanate took measures against these merchants due to the speculation that the Persian merchants' buying or reselling goods in the domestic market destabilized the regular flow of the market.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics