ROC EĞRİSİ YÖNTEMİ İLE KESME PUANININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Egˆitim Bilimleri Bölümü, Egitimde Ölçme ve Degˆerlendirme Anabilim Dalı
Number of pages: 553-562
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı başarı düzeylerine ilişkin bir sınıflama yapabilmek için her düzeye ilişkin kesme ya da standart puanların ortaya konulması gerekmektedir. Farklı başarı düzeylerinin belirlendiği bu işlem standart belirleme olarak adlandırılır. Standart belirleme süreci bireylerin başarı düzeylerini ya da performans düzeylerini ayrıştırabilmek için son derece önemlidir. Her düzeyin birbirinden farklılaştığı noktanın belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan kullanılacak olan standart belirleme yönteminin de iyi seçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, karmaşık, pahalı ve uygulaması zor olan geleneksel standart belirleme yöntemlerine, teknolojinin olağanüstü bir hızla ilerlediği günümüzde, kesme puanını belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan bu yöntemlerin alternatifini sunmaktır. Bu alternatif yöntemin bilgisayar ortamında uygulanmasıyla, objektif sonuçlara ulaşmak ve bu sayede bireylerin başarılı/başarısız ya da geçti/kaldı kararlarının verilmesinde geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek bu çalışmada amaçlanmıştır. Bu çalışmadaki bulgular, Türkiye'de bulunan bir yüksek öğretim kurumundaki yabancı diller yüksek okulu bünyesinde, 2011-2012 güz döneminde, İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen 1708 öğrenciye uygulanan İngilizce muafiyet sınavının sonuçlarından elde edilmiştir. Öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfından muaf olabilmeleri için, bu sınavdan en az 65 puan almaları veya ulusal düzeyde yapılan dil sınavlarından en az 75 puan almaları gerekir. Ayrıca uluslararası sınavlardan kabul edilebilir puanlar muafiyet için yeterli bulunmaktadır. Buradaki 65 değeri kurumun iç ölçütünü, 75 değeri ise dış ölçütünü temsil etmektedir.

Keywords

Abstract

In order to do classification according to the achievement levels, there needs to be a cut-off or standard scores for each level. The procedure that involves the determination of various achievement levels is called standard determination. The process of standard determination is critical in separating the achievement and the performance levels of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics