ÇAĞDAŞ DÖNEM KELÂM’INDA YENİLENME ÖNERİLERİ - HASAN HANEFİ ÖRNEĞİ-

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : İlahiyat
Number of pages: 165-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kelâm, İslam inanç esaslarının tespitini ve onların her asırda savunulmasını amaçlayan bir ilimdir. Savunmayı şekillendiren temel unsur ise dönemin kültürel ortamı ve ihtiyaçlardır. Sözkonusu bu unsurların değişmesi beraberinde savunma şeklinin değişmesini gerektirir. Bu açıdan Kelâm her dönemde kendini yenileyen dinamik bir ilim olmak zorundadır. 19. asırdan günümüze kadar İslam toplumlarının yaşadığı olumsuzluklar, ilim adamlarını İslami ilimlerin yenilenmesi gerektiği düşüncesine sevketmiştir. Bu bağlamda çeşitli tecdid önerileri dile getirilmiştir. Çağdaş düşünürlerden Hasan Hanefî, genelde tüm İslâmî ilimler özelde ise kelâm ilmi için bir yenilenme projesi önerir. Onun önerisi tarihi tenkit ve fenomenolojik yönteme dayanır. Bu çalışmada Hanefî’nın sunduğu öneri gerekçesi, yöntemi ve sonuçları açısından tahlil edilecektir.

Keywords

Abstract

Islamic theology is a science which aims to identify the principles of the Islamic faith and defends them in every century. The main elements are shaping this defence is cultural environment of the time and its needs. Changing of these elements requires a change in the method of the defense. Therefore, Islamic theology must be a self-renewing dynamic science in every period. Muslim societies has fallen behind in the 19th century in all areas. This situation has prompted scientists to the idea that the Islamic sciences should be replaced. In this context, various renovation proposals were presented. Contemporary scholar Hassan Hanafi suggests a renovation project for Islamıc theology as well as for other Islamic sciences. His suggestion is based on historical criticism and phenomenological method. In this study, we will delibrate his proposition from every aspect.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics