TÜRKİYE’NİN HÜZÜN TURİZMİ PROFİLİ

Author :  

Year-Number: 2016- 48
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 183-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel ilgi turizmi turizm hareketleri üzerinde uzun süredir ağırlığını korusa da, özel turizm ürünlerine duyulan ilgi giderek artmaktadır. Bu durum, turizm ürünlerini deniz ve güneş turizmine dayandıran turizm destinasyonları açısından bir meydan okuma yaratmaktadır. Mevsimsellik ile daha da ciddileşen, deniz ve güneş turizmine bağımlılık durumu turizm destinasyonlarının hassasiyetini arttırmaktadır. Keder turizmi, kişilerin ölüm, korku ve üzüntüye ilişkin duygularından beslenen bir özel ilgi turizmidir. İnsanoğlunu ölüm ile ilişkisi çelişkili olmuştur. Ölüm gerçeği bilinse ve kutsallaştırılsa da, bir yandan kaçınılmış diğer yandan yaklaşılmıştır. Keder turizmi bu karmaşık koşullardan ortaya çıkmaktadır. Keder turizmi destinasyonları isteğe bağlı olarak oluşturulabildiği gibi tarihsel deneyimlerin bir sonucu da olabilir. Keder turizmi, seyahat deneyimine hakim olan temaya göre savaş yeri turizmi, tehlikeli bölge turizmi veya Drakula turizmi gibi farklı şekiller alabilir. Ayrıca, keder turizmi nesiller ve toplulukları zorlu geçmiş anılar üzerinden birbirine bağlaması itibariyle kültür turizminin bir şeklidir. Çalışma, güneş ve deniz ile ilgili turizm ürünlerinin Türk turizm pazarındaki büyük payları ve bu durumla ilgili riskler dikkate alındığında, keder turizmini (thanatourism) Türk turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi için bir fırsat olarak ileri sürmektedir. Bu bağlamda, çalışmada keder turizmine yönelik bir kavramsal çerçeve ve Türkiye'deki başlıca keder turizmi yerlerinin profili sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Despite long dominance of general interest tourism on tourism mobility, there is an increasing interest for specialized tourism products. This brings about a challenge for tourism destinations which have based their product offer on sun and sea tourism. Aggravated with seasonality, dependence on sun and sea tourism increases the vulnerability of tourism destinations. Thanatourism is a special interest tourism which lives on death, fear, grief related feelings of people. Human relationship with death has been a controversial one. While the reality of death is acknowledged and sanctified, on one side it is avoided and on the other, it is approached. Thanatourism has arisen in this complicated terms. Thanatourism destinations can either be created on purpose or it is the result of historical experiences. Thanatourism can take various forms according to the dominant theme of the travel experience such as battlefield tourism, danger-zone tourism, Dracula tourism. Besides it is a form of cultural heritage tourism which connects generations and communities over difficult past memories. Considering the major share of sun and sea related products in Turkish tourism market and the risks associated with it, the study proposes thanatourism as an opportunity for

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics