KÜRESELLEŞMEYLE GELİŞEN YABANCILAŞMA KAVRAMI VE SANAT

Author :  

Year-Number: 2016- 51
Language : null
Konu : Resim
Number of pages: 229-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Komünizmin çöküşü ile Berlin duvarının yıkılması sonrası kapitalist yapının hızlı teknolojik gelişim ile birlikte makineleşmiş sanayi sisteminin tüm dünyayı birleştirme durumu olan küreselleşmeyle birlikte postmodern toplumdaki birey kavramında önemli bir değişim olmuştur. Birey yeni kent hayatıyla beraber kendisini çok daha karmaşık bir yapı içerisinde bulmuştur. Birey bu yeni ve yabancı durum içerisinde kendisinde farklılık yaratma çabası içerisine girmiştir. Bireyin bu farklılaşma çabasının altında şüphesiz bireyin kendini arama çabası yatmaktadır. Çünkü birey artık yabancıdır. Yabancılaşma çağdaş psikolojide ve sosyolojide kişinin kendisine, içinde yaşadığı topluma, doğaya ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık hissi olarak tanımlanmaktadır. Özellikle sanayi sonrası kent yaşantısı sonucunda oluşan karmaşık toplumsal yapı, yabancılaşma kavramının oluşumunda etken bir role sahiptir. Bir diğer etken, küreselleşmeyle birlikte yeni kapitalist düzen ve teknolojik gelişimlerin getirdiği yeni sosyolojik paylaşım durumları, yabancılaşma kavramının son dönemdeki değişimlerinde tetikleyici faktörlerdir. Endüstri ve teknoloji sonucu ortaya çıkan bu modernleşme olgusu beraberinde savaşları, terörü, kaosu ve dolayısıyla bir kimlik bunalımını da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda kapitalizm güçlü bir ideolojik baskı süreci oluşturmuş ve sanatta da etkilerini gördüğümüz yıkıcı tepkilerin doğmasına neden olmuştur. Teknolojik yaşama karşı girişilen bütün bu başkaldırılar, teknolojik hayatın planlanmasında egemen olan sınıfın ideolojisine ve kültürüne karşı bir başkaldırıya dönüşerek sanata damgasını vurmuştur. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Birey, Yabancılaşma, Sanat

Keywords

Abstract

Following the collapse of communism and the fall of Berlin Wall; a significant change occurred on i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics