ETİK ALGISININ KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRELERİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : İşletme - Yönetim Organizasyon -
Number of pages: 183-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma özellikle kamuda para ve ekonomik değerlerle ilgilenen vergi dairelerinde çalışan yönetici ve personelin etik davranışlara bakış açılarını, etik dışı durumlarla karşılaşma durumunda göstereceği tepki ve davranışları ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, etik ile ilgili karşılaşılan durumlara karşı personel tepkilerini ölçmek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bunun için Kahramanmaraş’ta bulunan Aksu, Aslanbey, Afşin, Elbistan, Pazarcık vergi dairelerinde çalışan yönetici ve personelden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Elde edilen ve geçerli 205 anket SPSS 20,0 programında istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Cronbach’s Alpha değeri 0,84 olan ölçek yeteri kadar güvenilir bulunmuştur. Analizler sonucunda; çalışanların büyük bir kısmının çalışma yaşamında etik dışı davranışla (rüşvet, hediye, bahşiş vb.) karşılaşmadıkları ve amirlerinden gelen herhangi etik dışı davranışı tasvip etmedikleri ve yerine getirmemek için direnç gösterdikleri görülmüştür. Çalışanların etik kurallara sahip çıkmalarına ve benimsemelerine rağmen, görevde yükseltme, atama, görev verme ve eğitim gibi konularda etik kurallara yeterince önem verilmediğini düşünmektedirler. Ayrıca, etik dışı davranışlarla daha çok karşılaşanların cinsiyet olarak erkekler, yaş olarak 31-40 yaş arasında olanlar, eğitim düzeyi düşük olanlar, çalışma süresi kısa olanlar, alt pozisyonlarda çalışanların olduğu görülmüştür. JEL Kodları: L78, M12, M54, O15

Keywords

Abstract

This research was conducted to reveal the perspectives of managers and staff working at the departments of taxation and dealing with economic values and money especially in the public sector on ethical behaviors and reveal how they will respond and behave when they encounter unethical situations. The aim of this study is to measure the response of the staff against ethical situations and to propose solutions. For this purpose, the related data were collected through questionnaires from the managers and staff working at the departments of taxation in Aksu, Aslanbey, Afşin, Elbista and Pazarcık Districts in the province of Kahramanmaraş. 205 valid questionnaires obtained were analyzed statistically using the SPSS 20.0 software. Cronbach’s alpha value was found to be sufficiently reliable as the scale of it was 0.84. Analysis of results can be summarized as follow; it was found that the majority of the employees have not encountered any unethical behaviors (such as bribes, gifts, gratuities, etc.) at work, they do not approve any unethical behaviors from their supervisors and they showed resistant not to fulfill them. Although the employees adopt and embrace the ethical values, they think that the ethical rules on promotion, appointment, giving task and training at work are not sufficiently cared. In addition, it was found that men encounter unethical behaviors more than women and employees between the ages of 31-40, those with low levels of education, those having short working time and employees working in the lower position were found to encounter more unethical behaviors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics