KIAROSTAMİ’DE GÖSTERİLMEYENİN GÖRÜNTÜSÜ, ŞİİR VE ŞİRİN
IMAGE OF THE ELEMENT NOT SHOWN IN KIAROSTAMI, POETRY AND SHIRIN

Author : Ayla TORUN
Number of pages : 115-128

Abstract

İran Sineması’nın önemli isimlerinden olan Abbas Kiarostami, uzun sinema kariyeri boyunca kamerasını minimal hayatlara tuttuğu bir ayna gibi kullanmıştır. Gündelik yaşamın içindeki sıradan öykülere, içinde yaşanılan çevre ve doğanın belge niteliğindeki görüntüleri eşlik eder. Bu görüntülerin en büyük ilham kaynağı, İran sinemasını derinden etkileyen İran şiiridir. İran’ın şiirsel sinemasında farklı anlatım tarzıyla yer eden Kiarostami’nin Şirin (Shirin, 2008) filminde söz gösterilenin yerine geçmiş, sadece ses öğeleriyle yapılan betimlemeler aslında ‘gösterilmeyen’i anlatan bir işlev yüklenmiştir. Bu yönüyle sinemanın sadece öyküyü anlatan görsel öğelere dayanmadan yapılabilmesinin yanı sıra gösterilmeden anlatılana yapılan vurgu da dikkat çekicidir. Sinemada minimalizmin sınırlarını uç bir noktaya taşıyan Şirin’deki ‘gösterilmeyen’in işaretleri, aslında Kiarotami’nin hemen hemen tüm filmografisine eşlik eden bir yöntem olarak varolagelmiştir. Bu çalışmada, minimalist ve şiirsel sinemanın zirve örneği olan Şirin’e gelene kadarki süreçte, ‘gösterilmeyen unsur’un yönetmenin anlatım diline yaptığı katkı mizansen eleştirisi yöntemiyle incelenecektir.

Keywords

Abbas Kiarostami, Minimalizm, Şirin, Gösterilmeyen Unsur, İran Sineması, İran Şiiri

Read: 1,309

Download: 499