TÜKETİCİLERİN TAKLİT ÜRÜN SATINALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON BUYING BEHAVIOR OF CONSUMERS ABOUT COUNTERFEIT PRODUCTS

Author : M. Nedim BAYUK -- Merve OFLUOĞLU
Number of pages : 47-62

Abstract

Bu çalışmanın araştırma konusu, dünyanın ikinci büyük taklit ürün pazarı haline gelmiş olan ülkemizde, tüketicilerin taklit ürün satın alma davranışlarının ortaya konulmasıdır. Araştırmada, Türkiye’de özellikle genç tüketicilerin taklit ürünleri satın alıp almadıkları, niçin bu ürünleri satın alma davranışı sergiledikleri ve genel olarak ülkemizde taklit ürünlere karşı nasıl bir davranış biçimi sergilendiği belirlenmeye çalışılmıştır. Taklit ürün ve bu ürünlere yönelik tüketici satın alma davranışlarının belirlenmesi, bu konuda alınması gereken önlemler konusunda da ilgililere rehberlik yapabilecektir. Dolayısıyla taklit ürünlere yönelik satın alma davranışının altında yatan nedenlerin ortaya konulması, taklit ürün boyutlarının saptanması, bunlara karşı alınacak önlemlerin (tüketici eğitimi dahil yasal ve etik bir dizi çabanın) vurgulanması, taklit ürün konusunda gerek orijinal ürünü taklit edilen işletmelerin yasal haklarının korunması, gerekse tüketici bilinçlendirilmesi ve tüketici hakları açısından da büyük önem taşımaktadır.

Keywords

İşletme, Tüketici, Taklit Ürün, Taklit Marka, Tüketici Davranışı

Read: 1,369

Download: 477