TÜKETİCİLERİN TAKLİT ÜRÜN SATINALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : İşletme / Pazarlama
Number of pages: 47-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın araştırma konusu, dünyanın ikinci büyük taklit ürün pazarı haline gelmiş olan ülkemizde, tüketicilerin taklit ürün satın alma davranışlarının ortaya konulmasıdır. Araştırmada, Türkiye’de özellikle genç tüketicilerin taklit ürünleri satın alıp almadıkları, niçin bu ürünleri satın alma davranışı sergiledikleri ve genel olarak ülkemizde taklit ürünlere karşı nasıl bir davranış biçimi sergilendiği belirlenmeye çalışılmıştır. Taklit ürün ve bu ürünlere yönelik tüketici satın alma davranışlarının belirlenmesi, bu konuda alınması gereken önlemler konusunda da ilgililere rehberlik yapabilecektir. Dolayısıyla taklit ürünlere yönelik satın alma davranışının altında yatan nedenlerin ortaya konulması, taklit ürün boyutlarının saptanması, bunlara karşı alınacak önlemlerin (tüketici eğitimi dahil yasal ve etik bir dizi çabanın) vurgulanması, taklit ürün konusunda gerek orijinal ürünü taklit edilen işletmelerin yasal haklarının korunması, gerekse tüketici bilinçlendirilmesi ve tüketici hakları açısından da büyük önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

The research subject of this study is revealed to the buying behavior of consumers about counterfeit products in our country being the world’s second largest market of counterfeit products. In this research it was determined that is counterfeit products bought by especially young consumers in Turkey, why they exhibit the behavior of buying these products and how way of behaviour to counterfiet products in our country in general. Counterfeit products and identifying of consumer behavior to these products will be able to guidance to concerned regarding measures to be taken in this regard. Thus, it is great importance of being revealed the causes of the purchase behavior to counterfeit products, determined the dimensions of these products, emphasised of the measures (legal and ethical range of efforts including consumer education) against to them, about counterfeit products both in terms of awareness and consumer rights and protection the legal rights of businesses being imitated their original products.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics