MİZAH UNSURUNUN SİYASAL İLETİŞİMDE KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Siyasal İletişim, Mizah
Number of pages: 375-389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal iletişimin temel unsurlarından biri dil ve dilin kullanımıdır. Dilin etkin kullanımı aynı zamanda mizahı iyi bilmeyi, zamanında ve yerinde kullanmayı gerektirmektedir. Çünkü ölçüsüz, zamansız ve bağlamla ilintisiz mizah kullanımı liderlerin itibarını ve otoritesini olumsuz etkileyebilmektedir. Mizah, toplumu rahatlatan ve o toplumdaki gerginlikleri gideren bir unsurdur. Bu özelliğiyle mizah önemli ve yararlı bir anlatım yöntemidir. Ancak mizahın yapılabilmesi için demokratik olgunluk, hoşgörü ve saygının olması gerekmektedir. Buradan hareketle, bir toplumda siyasi liderlerin mizah yapabilmesi, o toplumun demokratik gelişimi açısından önemli bir göstergedir. Bununla birlikte, siyasi liderlerin mizah kullanarak iletişim kurması, verilmek istenen mesajların etkinliği ve akılda kalıcılığı bakımından önemlidir. Bu sebeple bu çalışmada, siyasi parti genel başkanlarının, başbakanların ve cumhurbaşkanlarının öne çıkmış, hafızalara kazınmış ve adeta klasikleşmiş mizahları ele alınmakta ve liderlerin hangi zamanlarda ve ne amaçla söylemlerinde mizaha yer verdikleri üzerinde durulmaktadır. Türk siyasi yaşamında yer alan bütün siyasi liderlerin mizahlarını ele almak mümkün değildir. Bu yüzden bu makale, mizah unsuru olarak Türk siyasi hayatına damga vurmuş, unutulmayan ve hafızalarda yer alan mizahi söylemlerle sınırlıdır. Makalenin akışı çerçevesinde öncelikle mizahın ne olduğu konusunda açıklamalarda bulunulmaktadır. Sonrasında mizah, gülme ve komedi konusuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar ele alınmaktadır. Mizah unsurunun siyasal iletişimde kullanımına dair açıklamalar yapıldıktan sonra, siyasi liderlerin mizahı nasıl ve ne amaçla kullandıkları örneklerle incelenmektedir.

Keywords

Abstract

It can be clearly said that one of the basic component of political communication is language and use of this language. It is known that the effective use of the language requires not only the humor well know but also the use of its time and place. On the other hand, extravagant, timeless and uncorrelated with context use of humor can adversely affect the credibility and authority of the leader. Humor is an element that comforts community and removes tensions in a society. With this feature, the humor is a significant and useful expression method. Nevertheless, making humor requires the democratic maturity, tolerance, and respect. Hence, if a political leader can make humor in a society, it is an important indicator of the democratic development of society. Furthermore, that the political leaders communicate by using humor is crucial in terms of the effectiveness of the message that was given and sustainability in mind. Therefore, in this study, it will be handled the prominence, etched into the memory and vintage humor of the president of a political party, prime ministers and presidents. Also, it will be focused at what time and for what purpose they give place humor. It is impossible to handle the humor of all political leaders in the Turkish political life. So, this article is limited to humorous discourse that marked the political life of Turkey, evergreen and located in memories. Within the framework of the flow of the article, it will be primarily made statements about what is humor. After that, theoretical approaches about humor, laughter and comedy will be discussed. After making explanations about the use of humor in political communication, it will be examined with examples how and for what purpose political leaders use the humor.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics