GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Siyasal İletişim / Sosyal Medya
Number of pages: 355-365
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal iletişim faaliyetleri kapsamında siyasal partiler, seçmeni bilgilendirmek ve amaçları doğrultusunda geri bildirim elde etmek üzere birtakım faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin temelinde ise geçmişten günümüze hep kitle iletişim araçları olagelmiştir. Zira kitle iletişim araçları, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da bireylerin bilgilenmesinde ve gündem oluşturmada kritik bir öneme sahiptir. Günümüz dünyasında bu kritik rol, internet ve sosyal medyaya düşmektedir. Çünkü internet ve sosyal medya kullanımları, hem ülkemizde hem de dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Bireyler sahip oldukları mobil cihazlar, bilgisayarlar ve internet aracılığıyla gün boyu aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Bu durum yapılan araştırmalar neticesinde de ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla siyasal partiler de geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında sosyal medyadan da faydalanmaktadırlar. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşmış Facebook ve Twitter, bireylerin ve siyasal partiler kullandıkları sosyal medya platformlarının başında gelmektedir. Bu nedenle siyasal partiler bireylere en kolay ve hızlı yoldan ulaşabilecekleri bu iki sosyal medya platformu aracılığıyla gündem oluşturmakta ve bireylerin düşünce dünyalarını etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu makalede de bu fikirden hareketle hem Azerbaycan’daki hem de Türkiye’deki iktidar ve ana muhalefet partilerinin siyasal iletişim faaliyetlerinde sosyal medyayı nasıl kullandıkları kıyaslanacaktır. Bu amaçla makalede gündem belirleme, siyasal iletişim, sosyal medya kavramlarına açıklık getirilip sosyal medyanın siyasal iletişimde kullanımına değinilecektir. Araştırma kapsamında partilerin sosyal medya kullanımları incelenecek, kıyaslanacak ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Within the scope of political communication activities, political parties engage in some activities in order to inform voters and to obtain feedback according to this target. These activities always based on mass media from past to present. Because, as in all fields, mass media has a critical role in informing of the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics