BİR YÖNTEM OLARAK C. WRIGHT MILLS’İN TOPLUMBİLİMSEL DÜŞÜN’ÜNÜ ÇÖZÜMLEMEK

Author :  

Year-Number: 2016- 51
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 139-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

C. Wright Mills ortaya koyduğu toplumbilimsel düşün yöntemi ile yaşadığı modern dünyayı ve zamanı anlamaya çalışmıştır. O, her bir bireyin içinde yaşadığı dönem ve toplum bağlamında hayatı doğru çözümleyebilmesinin önemine inanan bir sosyolog olarak, toplumbilimsel düşün yönteminin sistematiğini akademik dünyaya anlatmakla yetinmemiş, bu yöntemi kullanarak ortaya koyduğu sosyolojik çalışmalarla herkesin yaşadığı zaman ve mekâna dair bir farkındalık geliştirmesini sağlama gayreti içerisinde olmuştur. Bu bağlamda Mills’in toplumbilimsel düşün yöntemine içinde yaşanılan dünyayı anlamak kadar, herkes için anlaşılır kılmak sorumluluğunu yüklediği de görülmektedir. Toplumbilimsel düşün yöntemi içerik itibariyle çok boyutlu bir yapıya sahiptir: Bir taraftan Mills’in yaşadığı dönem Amerikan sosyolojisindeki yerleşik eğilimlerle hesaplaşmasını, diğer taraftan eleştirdiklerinin yerine koyduğu yeni bir çalışma biçimini kapsamaktadır. Yöntemin eleştiri boyutunda, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan sosyolojisinde ana akım haline gelen Talcott Parsons’un yapısal işlevselciliği ile Paul Lazarsfeld’in deneyci/nicelci sosyoloji anlayışı vardır ve Mills pek çok açıdan sorunsallaştırdığı iki yaklaşım üzerinden toplumbilimsel düşün yönteminin ne olmadığını ortaya koymuştur. Ancak Mills, makroskobik ve moleküler tarz adını verdiği ve birbirini tamamlar bir biçimde kurguladığı iki yaklaşımla da kendi yönteminin çalışma prensiplerini detaylandırmıştır. Bu çerçevede makalemizde Mills’in toplumbilimsel düşün yöntemi, içerisinde barındırdığı mevcuda yönelik eleştiriler ve yerine önerilenler üzerinden çözümlenmeye çalışılacaktır. Amaç, Mills’in toplumbilimsel düşün yönteminin çağdaş sosyoloji literatüründe nereye konumlandığını ortaya koyabilmektir.

Keywords

Abstract

C. Wright Mills has been tried to understand the time and the modern world in which he lives by the sociological imagination method. He, as a sociologist who believes importance of correct analysis of life within the context of society and period in which each and every i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics