ÖZEL HASTANELERDE İNSAN KAYNAKLARI SEÇİM SÜRECİ İLE İNSAN KAYNAKLARI NİTELİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : İnsan Kaynakları Yönetimi
Number of pages: 23-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Şanlıurfa’da faaliyet gösteren özel hastanelerde insan kaynakları seçim süreci ile insan kaynakları niteliği arasındaki ilişkinin varlılığının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Şanlıurfa da faaliyete bulunan toplam altı özel hastane örneklem olarak belirlenmiştir. Altı özel hastane insan kaynakları yöneticisine anket metodu uygulanarak, işletmelerin insan kaynakları seçim süreci ile insan kaynakları niteliği arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16 yazılımında, frekans testi Ki kare istatistik analizleri yapılmıştır. İşgücü planlamaları ile çalışan niteliği, arasında bir ilişkinin olduğu, iş tanımları ile insan kaynakları niteliği arasında da bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Personel devir ve devamsızlık oranı ile ile çalışan niteliği arasında da bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study; to determine the relationship between with the selection process of human resources and the quality of human resources at private hospitals in Şanlıurfa. It has been identified as a sample of private hospitals with operations in Sanliurfa. six private hospitals survey method was applied to the human resources manager. It was taken to determine the relationship between businesses and human resource selection process, quality of human resources. By SPSS 16 software evaluation of the data, the frequency, and chi-square statistical analyzes were performed. The nature of work and labor plans, with job analysis and job descriptions is determined that there is a relationship between the quality of human resource it is determined that there is a relationship. among the qualifications required to work with business. ns

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics