JAPONYA YEREL YÖNETİM SİSTEMİNDE YERELLEŞME REFORM SÜRECİ
DECENTRALIZATION REFORM PROCESS IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM OF JAPAN

Author : Zuhal ÖNEZ ÇETİN
Number of pages : 329-348

Abstract

Japonya tarihsel olarak güçlü bir merkezileşme eğilimine sahip olan bir ülkedir, özellikle 1980 öncesi dönemlerde yerel yönetimlere yetki aktarımı ve yerel yönetimlerin özerkleşmeleri konuları gündeme gelmişse de, yerelleşme bağlamında somut adımların atılamadığı göze çarpmaktadır. 1980 yılı ve sonrası dönemde Japonya’da yerelleşme süreci yönünde önemli gelişmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışma kapsamında Japonya’da yerelleşme eğilimi ve yerelleşme reform süreci dönemsel olarak incelenecektir. Yerelleşme reform süreci İkinci Dünya Savaşı öncesi dönem, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, 1980-2000’e kadar olan yerelleşme dönemi ve 2000 sonrası yerelleşme dönemi temel alınarak ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. İkincil olarak, çalışmada sözü edilen her bir dönemde yerelleşme reform süreci merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri çerçevesinde yürürlüğe giren yasalar, yasa tasarıları, yerelleşme komiteleri, komisyonları, öne çıkan siyasal partiler ve parti liderleri kapsamında incelenecektir.

Keywords

Japonya, Japonya Yerel Yönetimleri, Yerelleşme, Yerelleşmeyi Teşvik, Yerelleşme Reformu

Read: 719

Download: 253