AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 6. SINIF TÜRKÇE DERS NOTU”NUN SÖZCÜKSEL GÖRÜNÜMÜ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 367-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeşitli sebeplerle ortaokula devam edemeyen veya zorunlu yaş sınırını aşarak örgün eğitim-öğretim sistemi dışında kalanlar eğitimlerine açık öğretim ortaokulunda devam edebilmektedirler. “Açık Öğretim Ortaokulu”, örgün ortaokullarda yürütülen öğretim programlarıyla aynı programın esas alınarak öğretimin yapıldığı ve uzaktan eğitim teknikleriyle bu programın yürütüldüğü öğretim sistemidir. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler için MEB tarafından hazırlanan ve “ders notu” adı verilen kitaplar ders materyali olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, örgün öğretimdeki Türkçe ders programı temel alınarak 2014 yılında “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü” tarafından açık öğretim ortaokul 6. sınıf öğrencileri için hazırlanan Türkçe ders notunda yer alan metinler ve sözcük öğretimine yönelik etkinlikler sözcüksel görünüm açısından incelenmiştir. Araştırma, üretilmiş bir yapı üzerinde tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Kitapta yer alan 15 metin ve sözcük öğretimi ile ilgili 68 etkinlik incelenmiştir. Sözcüksel görünümle ilgili olarak elde edilen bulgulara göre “Açık Öğretim Ortaokulu 6. Sınıf Türkçe Ders Notu”nun hedeflenen sözcüklerin öğretimi bakımından yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca “Açık Öğretim Ortaokulu Mevzuatına” göre açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin ders kitaplarının “İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı”na göre hazırlanmış olması gerekirken üzerinde çalışma yaptığımız kitabın programa uygun olmadığı tespit edilmiştir. Açık Öğretim Ortaokulunun hedefine ulaşabilmesi için hazırlanan kitapların biraz daha özenli ve dikkatli yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşündürmüştür.

Keywords

Abstract

People who were unable to attend traditional secondary schools due to various reasons or are exceeding the age limit can continue their education at open education secondary schools. Open education secondary schools are educational schools that follows the same curriculum with continuing education and conduct the program by utilizing distant education techniques. In these schools, the books prepared by the Ministry of National Education (MEB) and so-called lecture notes, are used as teaching materials for the students. In this study, the texts and word teaching activities in the Turkish lecture notes, prepared in the scope of traditional Turkish lecture curriculum by General Directory of Lifelong Learning of MEB in 2014 for the sixth grade students, was evaluated in terms of lexical view. The research is a descriptive research screening model on a produced structure. A total of 15 texts and 68 word teaching related activities in the book were investigated. The obtained data, related to lexical view, showed that “Open Education Secondary School 6 Grade Turkish Lecture Notes” was not sufficient to meet the aimed word teaching. Moreover, even though "Open Education Secondary School Regulation" imposes the lecture books be prepared in accordance with "the Primary School Turkish Lecture Curriculum" it was also figured out that the book does not comply well with the regulations. It is considered that the prepared books to achieve the goal of the Open Education Secondary need a little more attentive and careful a new arrangement.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics