TÜRKİYE'NİN KAMU YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER: BATILILAŞMA VE KÜRESELLEŞME
FACTORS ALTERING TURKEY’S PUBLIC ADMINASTRATION: WESTERNİZATİON AND GLOBALIZATION

Author : Murat SEZİK -- Osman AĞIR
Number of pages : 225-240

Abstract

Osmanlı’nın son dönemlerinde yönetici kadroların içine girdiği batılılaşma isteği ve batı etkisi Cumhuriyeti kuran kadrolarda da aynen görülmüş ve dünya medeniyetinin batı medeniyeti anlamına geldiği sıklıkla vurgulanan bir hal almıştı. Medeni olabilmenin tek koşulunu, her yönü ile toplumu Batılılaştırma şeklinde algılayan yönetici kadrolar Türk Kamu Yönetimi anlayışını, halktan gelen talepler ve beklentiler yerine çeşitli batılı uzmanların sunduğu raporlar veya verdiği bilgiler üzerine reforme ederek batılı yönetim sistemlerine yaklaştırmaya çalışmışlardır. Bu durum Türkiye’nin tek parti idaresinde ne ise çok parti idaresinde de aynı olmuştur. Ülkenin planlı dönemle yönetilmeye başlaması dahi batılı ülkeler tarafından yönlendirilen uzmanların çalışmaları ile başlatılmış ve neticede Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Bunun dışında Kamu yönetiminde gerek merkezi idare gerekse yerel yönetimler bazında ülke için önemli çalışmalara imza attığı ile övünülen Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi (TODAİ), BM’in az gelişmiş ülke yönetimleri için önerdiği ve aynı zamanda fonladığı bir idare olup ikinci dünya savaşının galipleri tarafından bilhassa kurdurulmuştur. Küreselleşme ile beraber Türk kamu yönetimi anlayışı üzerinde batı etkisi daha da artmış ve gerek merkezi idarede gerekse yerel yönetimlerde halkın taleplerinden bağımsız gerçekleştirilen liberal uygulamalar gündeme gelmiştir. Batı, Türk kamu yönetimi için sadece öneren, tavsiye eden bilen olmanın ötesinde yapılan reform niteliğindeki değişiklikleri çeşitli organları vasıtasıyla izleyen bir rol de üstlenmiştir.

Keywords

Batılılaşma, Küreselleşme, Reform, Merkezi idare, Yerel Yönetim

Read: 1,223

Download: 423