TÜRKİYE'NİN KAMU YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER: BATILILAŞMA VE KÜRESELLEŞME

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 225-240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı’nın son dönemlerinde yönetici kadroların içine girdiği batılılaşma isteği ve batı etkisi Cumhuriyeti kuran kadrolarda da aynen görülmüş ve dünya medeniyetinin batı medeniyeti anlamına geldiği sıklıkla vurgulanan bir hal almıştı. Medeni olabilmenin tek koşulunu, her yönü ile toplumu Batılılaştırma şeklinde algılayan yönetici kadrolar Türk Kamu Yönetimi anlayışını, halktan gelen talepler ve beklentiler yerine çeşitli batılı uzmanların sunduğu raporlar veya verdiği bilgiler üzerine reforme ederek batılı yönetim sistemlerine yaklaştırmaya çalışmışlardır. Bu durum Türkiye’nin tek parti idaresinde ne ise çok parti idaresinde de aynı olmuştur. Ülkenin planlı dönemle yönetilmeye başlaması dahi batılı ülkeler tarafından yönlendirilen uzmanların çalışmaları ile başlatılmış ve neticede Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Bunun dışında Kamu yönetiminde gerek merkezi idare gerekse yerel yönetimler bazında ülke için önemli çalışmalara imza attığı ile övünülen Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi (TODAİ), BM’in az gelişmiş ülke yönetimleri için önerdiği ve aynı zamanda fonladığı bir idare olup ikinci dünya savaşının galipleri tarafından bilhassa kurdurulmuştur. Küreselleşme ile beraber Türk kamu yönetimi anlayışı üzerinde batı etkisi daha da artmış ve gerek merkezi idarede gerekse yerel yönetimlerde halkın taleplerinden bağımsız gerçekleştirilen liberal uygulamalar gündeme gelmiştir. Batı, Türk kamu yönetimi için sadece öneren, tavsiye eden bilen olmanın ötesinde yapılan reform niteliğindeki değişiklikleri çeşitli organları vasıtasıyla izleyen bir rol de üstlenmiştir.

Keywords

Abstract

Westernization desires and effects of the western countries on the rulers of the Ottomon Empire in the last periods were seen nearly the same on the rulers of the founders of the Turkish Republic. The term ‘world civilization’ was frequently viewed as ‘westernization’. Managerial staff, who thought the only way of being a modern civilization means totally westernization, tried to closeness the Turkish public administration to the western countries by reforming with the reports of western experts without caring the real desires of their public. This situation was the same both in the single-party government period and multi - party governments periods. Management of the country had begun with the help of foreign experts of the western countries even in more organised periods. As a result of this efforts the State Planning Organization had been established ( TODAİE), which boasts of having very usefull studies for both centeral government and local governments and founded by United Nations (UN) for under developed countries, had been established by the winner countries of the second World War. The effects of western countries on Turkish public administration have risen by the increasing effects of globalization and liberal practices have been applied without caring the public desires by both central and local governments. Beyond being only advisers or recommenders, western countries have became on looking countries with some of their administrative units for Turkish public administration

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics