İLKÖĞRETİM BRANŞ ÖĞRETMENLERİNIN YAPILANDIRMACI İNTERAKTİF HIZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMINA (YİHEP) KATILIM VE BAŞARI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Eğitim Sosyolojisi
Number of pages: 161-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin interaktif yapılandırmacı hizmet içi eğitim programları (YİHEP) yoluyla mesleki ve teknik bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. YİHEP projesi ile katılımcı öğretmenlere mesleki ve teknik bilgilerini geleneksel hizmet içi eğitimden farklı olarak teknoloji destekli interaktif bir eğitim ortamında ve çağdaş bir eğitim felsefesi olan yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Projeye Denizli, İzmir ve Afyon illerinde MEB’e bağlı ilköğretim okullarının I. ve II. kademelerinde görev yapan Anasınıfı, Sınıf öğretmenliği, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler alanlarında toplam 2581 ilköğretim öğretmeni katılmıştır. Proje çerçevesinde ihtiyaç analizi ve pilot çalışma yapılmış ve bu doğrultuda YİHEP eğitim içerikleri oluşturulmuştur. Deneysel araştırma yöntemi kullanılarak, tamamıyla online olarak verilen YİHEP eğitimlerinin etkililiği katılımcı öğretmenlere ön ve son testler uygulanarak saptanmıştır. Proje sonucunda YİHEP eğitimlerinden yararlanan ilköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitim ile ilgili başarı düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Bayan, mesleğe yeni başlamış, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış ilköğretim öğretmenlerinin Internet aracılığı ile sunulan bu eğitimde daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Ama bu başarı düzeylerinin değişik branşlarda farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, bu araştırma projesi farklı branşlarda, yaşlarda, deneyimlerde ve bölgelerde görev yapan ilköğretim öğretmenlerinin Internet üzerinden sunulan yapılandırmacı hizmet içi eğitimden yarar sağladıklarını ve bu hizmetten memnun olduklarını ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, öğretmenler için online hizmet içi eğitim programlarının yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop the occupational and technical information of primary school teachers through an interactive constructivist in-service training programs (ICISTP). This program is different from traditional face to face in-service training and it implies constructivist perspective as a modern educational philosophy through interactive online training. A total of the 2581 primary school teachers participated in these programs who are working for the state primary schools in Denizli, Izmir and Afyon provinces. Teachers’ specialty areas consist of the kindergarten level, class teacher, Turkish, Mathematics, Science and Technology, and Social Studies areas. After a need assessment and a pilot study were conducted within the framework of the project, educational content of ICISTP was constructed. Using experimental research method, the effectiveness of an interactive constructivist in-service training programs was examined by teachers’ participation in pre-and post-tests. As a result, primary school teachers' educational success level increased after taking interactive constructivist in-service training programs. The teachers who were female, new starters, highly educated were more successful than other teachers. On the other hand, teachers' educational success level changed based on their specialty areas. As a result, teachers from various subject areas, ages and experiences were benefited from ICISTP in-service training and satisfied from this education. In light of this study’s findings, online in-service training should be promoted for other teachers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics