ATATÜRK DÖNEMİ BAYINDIRLIK ESERLERİNDEN BİRİ: İSMET PAŞA (KÖMÜRHAN) KÖPRÜSÜ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 563-592
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin idarecileri, harap hale gelen vatanın her köşesini yeniden imar etmek için kolları sıvamıştır. Bu anlamda yaptıkları ilk işlerden biri ulaşım sektörünü yeniden düzenlemek olmuştur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ekonomik ve siyasi sebepler başta olmak üzere savaş yıllarının verdiği tahribatın da etkisiyle düzgün bir ulaşım şebekesi bulunmamaktaydı. Cumhuriyet kadroları ülkeyi baştan başa dolaşacak şekilde bir demiryolu ve bu demiryollarına entegre olacak bir karayolu şebekesi inşa politikasını benimsemişlerdir. Kara ve demiryolları inşa faaliyetleri ile ülkenin iç bölgeleri liman şehirlerine bağlanmıştır. Cumhuriyet kadroları ayrıca şehirler, kasabalar ve köylerin birbirine entegre olması için büyük çaba sarf etmişlerdir. Yapılan bu inşa faaliyetleri içerisinde karayolu köprülerine büyük önem vermişlerdir. 1923 yılından itibaren ülkenin birçok bölgesinde büyük karayolu köprüleri inşa edilmeye başlanmıştır. Bu büyük karayolu köprülerinden birisi de 1932 yılında inşası tamamlanan ve ulaşım hizmetine sunulan İsmet Paşa (Kömürhan) Köprüsüdür. Köprü, Elazığ-Malatya vilayet sınırında bulunmaktadır. Atatürk döneminin önemli bir bayındırlık hizmeti olarak anılan bu köprü inşa edildiği dönemde kemer açıklığı uzunluğu itibariyle dünyada yedinci, Asya kıtasında ise birinciydi. İsmet Paşa (Kömürhan) Köprüsü’yle ilgili bu çalışmamızda, köprünün inşa amacı, bu köprünün inşa kararı, köprünün özellikleri ve köprünün açılış töreni hakkında bilgiler verilecektir. Bu çalışma arşiv kaynakları başta olmak üzere dönemin süreli yayınları ve birincil kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Managers of newly established Turkish Republic has became ready to reconstruct every corner of homeland which has been dilapidated. One of the first works they do in this area has been to reorganizing the transportation sector. In the last years of Ottoman Empire, there was no proper transportation network because of economic and political reasons and effects of the destruction of the war years. Republican staff have adopted a construction policy that contains costructing railways throughuot the country and overland routes will be integrated to these railways. With construction activities of overland routes and railways, interior regions of country and port cities have been connected. Republican staff also have made great efforts for integrating towns, villages and cities to each other. In these construction activities, they gave great importance to overland route bridges. Since 1923, it has been started to built great overland route bridges. One of these great overland route bridge is Ismet Pasha (Komurhan) Bridge whose construction was completed in 1932 and put into transportation service. Bridge is located on border province of Elazig and Malatya. This bridge which has been commemorated as an important prosperity creation in Ataturk period, was seventh in the world and first in Asia in consideration of length of arch aperture in the period it was built. In this paper about Ismet Pasha (Komurhan) Bridge, information about aim of constructing bridge, construction decision of this bridge, bridge’s properties and opening ceremony of bridge will be given. This paper has been prepared by using foremost archive sources, periodicals of that years and primary sources.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics