VIRGINIA WOOLF`UN `DALGALAR` ADLI ROMANINDA POSTMODERNİZMİN İZLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : İngiliz Edebiyatı
Number of pages: 91-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Virginia Woolf modern İngiliz romancılarının önde gelen isimlerinden biridir. Woolf roman türüne getirdigi radikal yenilikler ve deneysel tarzı ile postmodernizmin öncüsü olarak da kabul edilebilir. Bu calışma Woolf`un en yenilikçi ve karmaşık romanı olan ve modern roman olarak tarif edilen Dalgalar adlı romanını postmodern roman olarak tartışmayı amaçlamaktadır. Woolf bu romanda metinlerarasılık, üstkurmaca, benzek gibi postmodern teknikleri kullanmıştır. Woolf daha önceki dönemlerin yerleşmiş edebiyat gelenek ve uygulamalarını ve sosyokültürel değerlerini tamamen reddetmiş, karakterlerin bütünlük, devam, istikrar ve düzen gibi kavramların yoksunluğuna gösterdikleri tepkileri incelemek için karakterlerin iç dünyalarını yansıtacak yeni bir yöntem bulmayı amaçlamıştır. Woolf altı karakterin iç seslerini yansıtarak aslında genelgeçer, degişmez kabul edilen doğru, nesnel gerçeklik ve anlam gibi kavramları sorgulamıştır. Dalgalar tam, bütün ve bilinebilir karakterler sunmaz, aksine karakterler postmodernizmde birlik, bütünlük ve devamlılık gibi kavramlara tercih edilen parçalanmışlık, kesintililik, çoğulculuk kavramları ile tanımlanabilir. Karakterler bütün, tam, istikrarlı ve sağlam bir benlik edinebilmek adına varoluşsal bir arayış içine girerler, ancak bu arayış basarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu arayışın sonunda karakterler benliğin tek, bir, birleşik değil, coğul, akıcı ve sürekli bir süreç içinde olduğuna dair postmodern bir farkındalık kazanmışlardır.

Keywords

Abstract

Virginia Woolf is regarded as one of the leading British modernist novelists. Woolf, with her radical innovation and experimental styles, can also be acknowledged as the precursor of postmodernism. This paper aims to discuss Woolf`s the most challenging and innovative novel The Waves as a novel bearing postmodernist novel features although it is categorized as a modern novel. Woolf employs the very postmodernist techniques such as intertextuality, metafictionality and pastische. She rejects not only the established literary traditions of the earlier periods but also the socio-cultural values and sets out to come up with something novel to provide insights into the psychology of the characters to examine their reactions against the absence of stability, order, continuity and wholeness. Woolf exposes the voices of six characters, which calls into question the concepts such as unchangeable and timeless truth, objective reality and meaning. The Waves does not offer characters who are whole and knowable; rather, they are characterized by fragmentation, discontinuity, and multiplicity which are preferred in postmodern literature to the ideology of unity and continuity. The characters pursue an existential quest to be complete, whole, stable and solid but this quest results in failure and the characters have gained the postmodern awareness that self is not single, unique and unified but many, fluid and in constant process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics