GÜZEL SANATLAR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ GÖRSEL TASARIM ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 507-518
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Güzel sanatlar lisesi (GSL) 9. Sınıf piyano ders kitabının görsel tasarım özelliklerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. Bu incelemeler ışığında söz konusu kitabın görsel tasarım özellikleri açısından niteliği ve işlevselliği tespit edilmiştir. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. İlgili veriler, konu alanı ders kitabı inceleme kriterleri esas alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve görsel tasarım özellikleri ölçütlerini içeren anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini ülkemizde eğitim veren toplam 25 GSL’de görev yapan ve random yoluyla seçilen 73 piyano öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre GSL 9. Sınıf piyano öğretmenlerinin; GSL 9. sınıf ders kitabının görsel tasarım özelliklerini görsel öğelerin bilgileri destekleme açısından orta ölçüde yeterli buldukları, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama açısından az yeterli buldukları, görsel öğelerin baskı kalitesini orta ölçüde yeterli buldukları, görsel öğeleri öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olma açısından orta ölçüde yeterli buldukları, görsel öğelerin altında yer alan açıklamaları orta ölçüde yeterli buldukları, görsel öğelerin sayfa üzerinde estetik biçimde yer almasını orta ölçüde yeterli buldukları, yazı tipini Türkçe dil yapısına uygun olma açısından orta ölçüde yeterli buldukları, yazı boyutunun (punto) okunabilme açısından 9. sınıf öğrencileri için uygunluğunu büyük ölçüde yeterli buldukları, sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The goal of this research is to examine visual design features of class-9 piano school book in fine arts high schools according to teachers' opinions. In the light of this research, the quality and functionality of aforementioned school book have been determined with regard to visual design features. This research is a descriptive field study. Related data has been obtained from a questionnaire, which was improved by the researcher and also contains criterion of visual design features, on the basis of research criteria in relation to aforementioned school book. The sample in this research includes 73 piano teachers, who have been selected randomly among total 25 fine arts high schools. According to results in this research, class-9 piano teachers in fine arts high schools have presented following opinions; visual elements in class-9 school book have middle-level sufficiency for supporting the information in such books, also they have middle-level sufficiency for permanency of such information; printing quality of visual elements have middle-level sufficiency for compatibility with students' developmental characteristics; the descriptions under visual elements have middle-level sufficiency; esthetic visual of elements in a page of the book has middle-level sufficiency; compatibility of font with Turkish language has middle-level sufficiency; font size for readability significantly allows class-9 students to read comfortably.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics