KLARNET ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE CARL BAERMANN VOLLSTÄNDİGE CLARİNET–SCHULE OP.63 EĞİTİM METODU ÜZERİNE ÇALIŞMALAR VE İNCELEMELER

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Müzik
Number of pages: 529-540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir çalgının doğru bir şekilde öğrenimi sırasında en önemli sayılabilecek unsurlarından biri kullanılan kaynaklardır. Klarnet öğretim yöntemlerinde ve eğitiminde çalışma süreci çalgıyı doğru bir şekilde çalma açısından temel bir eylem olarak karşımıza çıkar. Her öğrencinin veya icracının çalışma tekniği ve gelişme süreci farklılık göstermektedir. Bu süreç içeresinde planlama, program, çalışma taktikleri, sabır, çalışma süresi ve düzeni önem taşımaktadır. Klarnet çalgısı için yazılmış olan Carl Baermann Op.63 numaralı Metodu, bu çalışma süreci içeresinde yol gösterici ve icracı için temel bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Baermann ‘ın Babasının Dünyaca ünlü klarnet virtüözü olması klarnet teknikleri ve zorlukları konusunda kendi metotlarını yazmasına kolaylık sağlamıştır. Bu makalede İncelenen Op.63 Metodu iki ayrı editör ve yayıncı şirket tarafından farklı sürümlerde basılmıştır. Sürümler arasındaki fark içerikte ayrıca belirtilmiştir. Metot toplam 190 sayfadan oluşmakta olup 3 bölüm olarak yazılmıştır. Bu bölümlerin hepsi kendi içinde farklı şekillerde çalışmalara ayrılmakta olup, icracının teknik ve müzikal gelişimine yol göstermektedir. İlk bölüm teorik yapı, ikinci bölüm hazırlayıcı gam çalışmaları, üçüncü bölüm ise günlük çalışma olarak adlandırılmıştır. Teknik zorlukları dolayısı ile yeni başlayan icracıların ilk bölümden başlamaları önerilmektedir. Bu çalışma klarnet öğrenci ve icracıları için önemli bir hazırlayıcı niteliğinde olup, klarnet eğitimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmanın klarnet öğretim yöntemleri alanında yapılacak araştırmalara kaynak oluşturması ve klarnet icracılarına yardımcı olması bakımından önemli sayıldığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

One of the most important factors while learning to play an instrument correctly is the source being used. In clarinet teaching methods and study, practice period is fundamental for playing the instrument. The development period and study method of every student or performer differ. During this period, planning, study schedule, study tactics, patience, study duration and order is important. Carl Baermann Op.63 numbered method, which is written for clarinet instrument, is a major source for guide and performer during this period. Having a world-famous virtuoso father helped Baermann on creating his own methods about clarinet techniques and difficulties. The Op.63 method subjected to this journal has different releases by two different editor and publisher. The differences between the releases are also stated in the journal. The method has 190 pages and 3 sections. Each of the sections has its own different practices and guides the technical and musical development of the performer. The first section is named as Historical and Theoretical structure, the second section is named as Preparatory Studies, and the third section is named as daily Studies. Due to the technical difficulties, it is recommended to start from the first section for performers. This journal is an important preparatory material for clarinet students and performers. İt is aimed to contribute to clarinet education. Besides, this study is considered important in respect to being a source to researches on clarinet teaching methods and helping clarinet performers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics