TÜRKİYE’DE TEDARİK ZİNCİRİ KONUSUNDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN GENEL PROFİLİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Tedarik Zinciri
Number of pages: 471-482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, 2000-2015 yılları arasında Türkiye’de tedarik zinciri konusunda yapılan doktora tezlerinin genel profilini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık olan tedarik zinciri konusunda yapılan yaklaşık 101 doktora tezini kapsamaktadır. Tezler özgün dil, yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, konu, uygulama alanı ve yöntem açısından incelenmiştir. Tarama modeline dayalı olan araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda tedarik zinciri konusunda yapılan tezlerin çoğunlukla İşletme Anabilim Dalı’nda ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca tezlerde en çok araştırılan konunun tedarik zinciri performansı, en yaygın kullanılan yöntemin yapısal eşitlik modeli ve yapay zeka teknikleri olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine between the years 2000-2015 the overall profile of the doctoral thesis carried out in the supply chain in Turkey. Research Council of Higher Education held in the supply chain, which is open access to the National Thesis Center covers about 101 doctoral dissertations. Theses original language, year, universities, institutes, departments, the issue has been examined in terms of applications and methods. The data obtained in research based on survey method were analyzed using content analysis. The analyzes of the arguments made in the supply chain has emerged mainly as a result of the Department of Business Administration and worked in the Department of Industrial Engineering Department. Also the subject of the most researched in the thesis supply chain performance, has been determined to be the most widely used methods of structural equation modeling and artificial intelligence techniques.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics