TÜRK ŞİİRİNDE MODERNİZM TARTIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 359-376
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modernizm bir kültür ve edebiyat hareketi olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa ve Amerika’da etkili olmuştur. Genel olarak aydınlanmacı paradigmalara bir eleştiri olarak doğan modernizm, içinde farklı eğilimleri barındırır. Türk şairleri XIX. yüzyılın sonlarından itibaren modernizm kümesine giren sanat ve edebiyat akımlarından etkilenirler. Batı toplumunun koşullarına göre ortaya çıkan modernizmi deneyimlerken Türk şairleri çoğu zaman kendilerine göre bir üslup geliştirirler. Bundan dolayı çoğu zaman modernizm ile uyuşmayan özellikleri modernizm ile birlikte kullandıkları görülür. Türk şiirine modernizmin ne zaman ve ne şekilde geldiği tartışma konusudur. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet, Necip Fazıl ve İkinci Yeni şairleri modernizm ile ilişkilendirilen belli başlı kişilerdir. Fakat bu isimlerinde modernizmi deneyimleme biçimleri hakkında bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu çalışmanın amacı modernist Türk şairleri hakkındaki tartışmaları incelemektir.

Keywords

Abstract

Modernism as a cultural and literary movement had influence in Europe and America from the second half of the 19th century to 1950s. Modernism that rise as a critique of enlightened paradigms comprises different trends. Turkish poets have been influenced by modernist art and literary movements since the end of 19th century. They have developed new style when they experience modernism that croup out as West societies conditions. They often use features that incompatible with modernism. We can not indicate how and when modernism comes to Turkish poetry, because this issue is controversial. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet, Necip Fazıl and İkinci Yeni poems are associated by many researchers. The aim of this study is to determine discussions about modernist Turkish poets.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics