TÜRK ŞİİRİNDE MODERNİZM TARTIŞMALARI
MODERNISM DISCUSSIONS IN TURKISH POETRY

Author : Ulaş BİNGÖL
Number of pages : 359-376

Abstract

Modernizm bir kültür ve edebiyat hareketi olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa ve Amerika’da etkili olmuştur. Genel olarak aydınlanmacı paradigmalara bir eleştiri olarak doğan modernizm, içinde farklı eğilimleri barındırır. Türk şairleri XIX. yüzyılın sonlarından itibaren modernizm kümesine giren sanat ve edebiyat akımlarından etkilenirler. Batı toplumunun koşullarına göre ortaya çıkan modernizmi deneyimlerken Türk şairleri çoğu zaman kendilerine göre bir üslup geliştirirler. Bundan dolayı çoğu zaman modernizm ile uyuşmayan özellikleri modernizm ile birlikte kullandıkları görülür. Türk şiirine modernizmin ne zaman ve ne şekilde geldiği tartışma konusudur. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet, Necip Fazıl ve İkinci Yeni şairleri modernizm ile ilişkilendirilen belli başlı kişilerdir. Fakat bu isimlerinde modernizmi deneyimleme biçimleri hakkında bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu çalışmanın amacı modernist Türk şairleri hakkındaki tartışmaları incelemektir.

Keywords

Modernizm, Şiir, Modernist Şair, Modernist Türk Şiiri, Modernist Türk Şairleri

Read: 717

Download: 238