BİRİNCİ DALGA RUS GÖÇMENLERİN İSTANBUL’DAKİ YAYIN FAALİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Rus Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 71-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih süreci içinde İstanbul her zaman Rusların ilgi odağında olmuştur. Milyonların kaderini değiştiren 1917 Ekim Devriminin ardından ülkelerinden göç eden Ruslar için ise trajedinin, nostaljinin ve hayatta kalmanın bir sembolü olarak İstanbul ayrı bir öneme sahiptir. Anavatanlarından ebedi olarak ayrılan Rus göçmenler, gittikleri ülkelerde kendi klasik Rus yaşam tarzlarını, kültürlerini ve geleneklerini sanat ve edebiyat aracılığıyla devam ettirme misyonunu üstlenmişlerdir. Özellikle birinci göç dalgasını oluşturan ilk grup Rus göçmenler, ilk gittikleri ülkelerde kendi dergi, kitap ve gazetelerini çıkarmışlar, kendi tiyatrolarını ve sanat topluluklarını kurmuşlardır. 1920’lerin başında işgal İstanbuluna gelen Rus göçmenler, bu şehirde, alıştıkları yaşam tarzından çok farklı bir ortama adapte olmaya çalışmışlar, işgal koşullarına ve maddi olanaksızlıklara rağmen kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye çabalamışlardır. Ancak birinci dalga Rus göçmenlerin ülke toprakları dışında yaşadıkları tüm merkezler içinde sanatsal faaliyet gösterebildikleri en kısıtlı bölge İstanbul olmuştur. Kuşkusuz bu durum işgal şartları, din, dil ve kültür farklılığı, sansür, toplumsal doku ve ekonomik kriz gibi unsurlarla yakından ilişkilidir. Ancak her şeye rağmen Rus göçmenler, İstanbul’da kaldıkları kısa süre zarfında kendi yayın organlarını kurabilmişlerdir. Bu çalışmada Rus göçmenlerin İstanbul’da yoğunluklu olarak kaldıkları 1919-1924 yılları arasında gerçekleştirdikleri yayın faaliyetleri ana hatlarıyla ele alınacak, göçmenlerin İstanbul’da çıkardıkları dergi, gazete ve kitaplar genel bir çerçevede aktarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Throughout history, Istanbul has always been the focus of interest of Russians. Istanbul as a symbol of tragedy, nostalgia and survival has a particular importance for Russians, who migrated from their country after the 1917 October Revolution which changed the fate of millions. The Russian immigrants who left their mother land forever have taken on the mission of maintaining their classic Russian life-style, culture and traditions in the countries they went to through art and literature. Especially the first wave Russian immigrants which constituted the first migration wave have published their own magazines, books and newspapers and founded their own theatres and art communities in these countries. In the beginning of 1920’s, the Russian immigrants who came to an occupied Istanbul have tried to adapt to a very different environment from the life-style they were used to and struggled to maintain their cultural and artistic activities despite conditions created by the occupation of the city and financial impossibilities. However the most restricted place among the other centers, where the first wave Russian immigrants lived apart from their country, was Istanbul. No doubt that it was closely connected with some factors as occupation conditions, the differences in language, religion and culture, censorship, social contexture and economic crisis. Despite everything, in short their stay in Istanbul the Russian immigrants were able to establish their own publications. In this study, the publication activities carried out by the Russian immigrants between the years 1919-1924, during which they mostly stayed in Istanbul, will be handled in general and the newspapers, magazines and books they published during the immigration period will be attempted to be conveyed within a general framework.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics