“İSTİKLÂL HARBİ” NE YÖNELİK TBMM’ İNDE ORTAYA KONULAN ALGI (1920-1923) VE “İSTİKLÂL HARBİ” ADININ KULLANILMASI
THE PERCEPTION IN THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY TOWARDS “ISTIKLAL HARBI” (TURKISH WAR OF INDEPENDENCE) AND THE DENOMINATION OF “ISTIKLAL” (INDEPENDENCE) AS THE NAME OF THE WAR (1920-1923)

Author : Yaşar ÖZÜÇETİN -- Bülent KARA
Number of pages : 51-64

Abstract

Tarih, sadece geçmişin bilgisinden ibaret değildir. Tarih, geçmişten hareketle geleceğin inşasının bugün gerçekleştirilen eylemlerden oluştuğunun bilincine varma meselesidir. Bu temelde, 15 Mayıs 1919 İzmir’in işgali ile başlayıp, 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile sona eren Millî Mücadele önemli bir tarih aralığıdır. Müdafaa-ı Hukuk hareketi ülkede yerel olarak kendini göstermiş olmakla birlikte bu hareketi, iktidara yönelik ülke çapında meşrutiyetçi bir akım haline getiren Mustafa Kemal Paşa ve grubu olacaktır. “Kurtuluş Savaşı” kavramı, olayların yaşandığı 1919-1923 yıllarında kullanılan “İstiklâl Harbi” veya “Millî Mücadele” kavramını tam karşılaması mümkün gözükmemektedir. Her ülkenin kurtuluş mücadelesi olabilir. Ancak, Türkiye’nin Mondros Mütarekesi sonrası içine düştüğü durum oldukça farklıdır. Türkler, bu dönemde hürriyetini tamamen kaybetmemiş, bir esirlik veya sömürge dönemi yaşamamıştır. Mücadele, esirlikten kurtulmak için değil esarete düşmemek için verilmiştir. Millî Marşın adı “İstiklal Marşı”, Millî Mücadele gazilerine verilen madalya “İstiklal Madalyası”dır. İstiklâl, “kendi başına olma, kimseye bağlı bulunmama” demektir. Millî devleti inşa etmek için silahlı mukavemete girişilen, mücadelenin doğal adı da “İstiklâl Harbi” olmuştur.

Keywords

İstiklâl, İstiklâl Harbi, Millî Mücadele, Kurtuluş Savaşı, TBMM

Read: 1,220

Download: 426