PİYANO TEKNİĞİ: BİLEK KULLANIMI
PIANO TECHNIQUE: THE USING OF WRIST

Author : Elmas GÜN
Number of pages : 147-156

Abstract

Piyano eğitiminde teknik çalışmaların spesifik elemanlarından birini oluşturan bilek kullanımının yeri, önemi, etkileri ve gerekliliği üzerinde durulacak olan bu araştırmada yurt içi ve yurt dışı literatür taraması yapılmıştır. Araştırma, öğrencilerin piyano çalarken belirli bilek hareketlerini ne düzeyde uygulayabildiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrenci performansı sırasındaki bilek davranışları gözlem tekniğinden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Gözlem verilerine göre, öğrencilerin çoğunun bağ sonlarında, oktav, arpej ve tremolo tekniklerini uygularken yanlış bilek davranışı sergiledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Piyano, Performans, Piyano Eğitimi, Teknik, Bilek Kullanımı

Read: 1,312

Download: 470