PİYANO TEKNİĞİ: BİLEK KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2016- 49
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 147-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Piyano eğitiminde teknik çalışmaların spesifik elemanlarından birini oluşturan bilek kullanımının yeri, önemi, etkileri ve gerekliliği üzerinde durulacak olan bu araştırmada yurt içi ve yurt dışı literatür taraması yapılmıştır. Araştırma, öğrencilerin piyano çalarken belirli bilek hareketlerini ne düzeyde uygulayabildiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrenci performansı sırasındaki bilek davranışları gözlem tekniğinden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Gözlem verilerine göre, öğrencilerin çoğunun bağ sonlarında, oktav, arpej ve tremolo tekniklerini uygularken yanlış bilek davranışı sergiledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Using wrist which is one of the specific members of technical studies for piano education,its importance, placment,effects and necessity were emphasized by the literature scanning at home and abroad. Research aims to show whether the students can put into practice the specific wrist moves and how they can do it. So the students' performance were evaluated by the observation technique. According to the datum; it was revealed that most of the students use incorrect wrist behaviors when they put into practice at the end of tie phase ,octave, arpeggio and tremolo techniques.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics