YETİŞKİN EĞİTİM MEMNUNİYETİ (YEM) ÖLÇÜMÜ İÇİN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler, İnsan Kaynakları, Eğitim Yönetimi
Number of pages: 239-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yetişkin eğitimi memnuniyeti ölçümünde kullanılmak üzere bir ölçek geliştirilmesidir. Bu bağlamda, düzenli eğitim yapan 96 işletmenin eğitim sonrası memnuniyet ölçümünde kullandıkları eğitim formları incelenmiş ve kullanılan sorulardan 46 tanesiyle bir soru formu elde edilmiştir. Yapı geçerliğini ölçmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış, güvenirlik çalışması kapsamında madde toplam korelasyonu, Cronbach Alpha, alt ve üst %27’lik çeyreklerin t testlerinden oluşan madde analizi yöntemleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 30 sorudan oluşan ve Cronbach Alpha katsayısı 0,94 olan yetişkin eğitim memnuniyeti ölçeği geliştirilmiştir

Keywords

Abstract

This research aims to develop a scale to measure adult training satisfaction. For this aim, a question form consisting of 46 different questions were derived from the satisfaction surveys of regularly training performing 96 companies. As a result a new Adult Training Satisfaction (ATS) Scale is developed with an alpha coefficient of 0.94 consisting 30 questions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics