ENDÜLÜS ULEMASININ TAHSİL VE TEDRİS HAYATIYLA İLGİLİ KAYNAKLARDA ÖNE ÇIKARILAN HUSUSİYETLER

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Traih / Eğitim Tarihi
Number of pages: 11-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslâm tarihinde bilginlerin kimlik, kişilik, tahsil hayatı ve tahsil yerleri, ders aldıkları hocaları ve ders verdikleri talebeler hakkında bilgi edindiğimiz kaynaklar, tabakât veya a’lâm kitapları olarak adlandırılmaktadır. Endülüs tabakât kitaplarındaki bilgin kayıtları bize Endülüs ya da Müslüman İspanya’nın ilim, eğitim ve kültür hayatı hakkında ayrıntılı bilgi sunduğu gibi, siyasi, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili önemli diğer ayrıntıları da sunmaktadır. Endülüs ya da Müslüman İspanya’da bütün unsurlarıyla birlikte İslâm kültürünün zengin yaşam biçimi, İber Yarımadası kültürel unsurlarının da etkisi ve katkısıyla kendine has niteliğini kazanmıştır. Endülüs hayatının her alanında ve her kesimden insanın hayatını yakından ilgilendiren her hususta olduğu gibi, bu kültürel kazanımların her şekli veya aşamasının oluşmasında da âlimlerin başat rolü dikkate şayandır.

Keywords

Abstract

The sources from which we acquire information regarding the identity, personality, education life and learning spaces of scholars and their teachers and students in Islamic history are referred as tabakât and a’lâm books. Scholar records in Andalusian book of the major classes provide us detailed information about the scientific and educational life of Al-Andalus or Muslim Spain as well as other important details especially related to political, social, economic and cultural life. Rich life style of Muslim culture with all elements in Muslim Spain gained a distinctive quality along with the influence and contribution of the cultural factors of the Iberian Peninsula. Leading role of the scholars in the creation of each form and phase of the human related cultural acquisitions from any section and in any part of the life of Al-Andalus is worthy of commendation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics