ENDÜLÜS ULEMASININ TAHSİL VE TEDRİS HAYATIYLA İLGİLİ KAYNAKLARDA ÖNE ÇIKARILAN HUSUSİYETLER
THE FEATURED CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL AND ACADEMIC LIFE OF SCHOLARS IN RESOURCES OF AL-ANDALUS

Author : Lütfi ŞEYBAN
Number of pages : 11-28

Abstract

İslâm tarihinde bilginlerin kimlik, kişilik, tahsil hayatı ve tahsil yerleri, ders aldıkları hocaları ve ders verdikleri talebeler hakkında bilgi edindiğimiz kaynaklar, tabakât veya a’lâm kitapları olarak adlandırılmaktadır. Endülüs tabakât kitaplarındaki bilgin kayıtları bize Endülüs ya da Müslüman İspanya’nın ilim, eğitim ve kültür hayatı hakkında ayrıntılı bilgi sunduğu gibi, siyasi, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili önemli diğer ayrıntıları da sunmaktadır. Endülüs ya da Müslüman İspanya’da bütün unsurlarıyla birlikte İslâm kültürünün zengin yaşam biçimi, İber Yarımadası kültürel unsurlarının da etkisi ve katkısıyla kendine has niteliğini kazanmıştır. Endülüs hayatının her alanında ve her kesimden insanın hayatını yakından ilgilendiren her hususta olduğu gibi, bu kültürel kazanımların her şekli veya aşamasının oluşmasında da âlimlerin başat rolü dikkate şayandır.

Keywords

Endülüs, Bilginler, Kültürel Gelişmişlik, Müslüman İspanya, İlim Tahsili, İlim Tedrisi, Rihle, Maşrık, Mağrib, Kurtuba, İber Yarımadası

Read: 1,309

Download: 423