THE EFFECT OF MATHEMATICAL MODELS IN THEOREM IMPLEMENTATIONS ON PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, matematiksel modeller yardımı ile yapılan teorem ispatlarının uygulamalarına yönelik hazırlanan bir başarı testinde öğrencilerin akademik başarılarındaki değişim araştırılmıştır. Bu amaçla, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 45 ikinci sınıf öğrencisi ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada zayıf deneysel desen olan tek grup ön test-son test modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, Matematiksel Bilgi Testi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden ve t-testinden yararlanılmıştır. Verilerinin analizi sonucunda matematiksel modeller yardımı ile yapılan teorem ispatlarının öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın sadece teorem ispatlarında değil problem çözümlerinde, anlaşılması zor olan herhangi bir kavramın görselleştirmesinde de uygulanması araştırmacılara önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This research study investigated the change in students’ academic achievement with an achievement test designed for the implementations of theorem proofs carried out with the help of mathematical models. For that purpose, the study was carried out with 45 second-grade students studying in the Department of Primary Education Mathematics Teaching in 2014-2015 academic year. One-group pre-test post-test model, a weak experimental design, was used in the study. The data of the study were carried via Mathematical Knowledge Test. Descriptive analysis and t-test were used for the data analysis. The analysis results of the data revealed that proofs of theorem carried out with the help of mathematical models increased students’ academic achievement. Researchers are suggested that this study should be implemented not only with theorem proofs but also with the visualisation of any concept that is difficult to understand and with problem solutions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics