EFFIZIENZVERGLEICH ZWISCHEN DEN AN DER BÖRSE ISTANBUL NOTIERTEN FIRMEN AUS DEM MARKT AUFSTREBENDER UNTERNEHMEN UND ZWISCHEN DEN BÖRSENGEHANDELTEN INDEXFONDS

Author:

Year-Number: 2016- 50
Number of pages: 407-427
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; Borsa İstanbul’a kayıtlı Gelişen İşletmeler Piyasası’ndaki şirketler ile Borsa Yatırım Fonları arasında kıyaslama yapmak ve yıllara göre etkinlik analizlerini gerçekleştirmektir. Ayrıca GİP ve BYF arasındaki ilişki tespit edilerek her iki sektör arasındaki pozitif ya da negatif yönlü etkileşimin olup olmadığını belirlemektir. Bu bağlamda 2012 ve 2013 yılları için Borsa İstanbul’a kayıtlı 19 gelişen işletme ve 16 borsa yatırım fonu bulunmaktadır. 2014 ve 2015 yılı için ise Borsa İstanbul’a kayıtlı 18 gelişen işletme ve 8 borsa yatırım fonu bulunmaktadır Rasyolar hesaplanırken 2012, 2013 ve 2014, 2015 yılları hesaplanmıştır. Bunun nedeni de Gelişen İşletmeler Piyasası’na kayıtlı olan şirketlerin bir kısmının yeni açılması, veri eksikliği ve bazı yatırım fonlarının ve şirketlerin de iflas etmiş olmasıdır. Bundan dolayı; kullanılan şirketlerin ortak yıl aralığı olarak 2012, 2013 ve 2014, 2015 yılları belirlenmiştir. Analiz edilen şirketlerin 2012-2015 bilanço ve gelir tabloları yardımıyla; hazır değerler / toplam aktifler, toplam borç / toplam pasif ve aktifin kârlılığı rasyoları hesaplanmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is making comparisons between the Emerging Companies Market (ECM) Company registered in Istanbul Stock Exchange and Exchange Traded Funds (ETFs) and perform effectiveness analysis over the years. In addition, the relationship between ECM and ETFs will be identified and determined whether positive or negative interaction between the two sectors is. In this context; there are 19 developing businesses registered to Istanbul Stock Exchange and 16-stock mutual fund in 2012 and 2013. In 2014 and 2015 there are 18 developing businesses registered to Istanbul Stock Exchange and 8-stock mutual fund. Ratios calculated for 2012, 2013 and 2014, 2015 years. That's because a portion of the opening of the new companies registered in the Emerging Companies Market, the lack of data and some of the investment fund and the companies went bankrupt. Therefore, 2012, 2013 and 2014, 2015 years have been determined as a common range of years. Liquid assets / total assets, total debt / total liabilities and the profitability of assets ratios are calculated with the help of 2012-2015 balance sheets and income statements of analyzed companies.

Keywords