ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TARİH ÖĞRETİMİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Tarih Eğitimi
Number of pages: 229-253
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan araştırmalar neticesinde toplam nüfusun yaklaşık % 1-2 gibi bir oranını oluşturan üstün yetenekli kişilerin eğitimi gerek kendilerini geliştirmeleri ve gerekse ülkelerinin gelecegine yön vermeleri açısından son derece önemlidir. Üstün yetenekli çocukların en belirgin özellikleri yaşıtlarına göre öğrenme becerilerinin, yaratıcılıklarının, motivasyonlarının, liderlik vasıflarının yüksek olmasıdır. Bu özelliklere sahip çocukların gelişimlerine yardımcı olmak için onlara yönelik programların geliştirilmesi zorunludur. Geliştirilecek programlara yardımcı olması ve üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi bakımından, bu öğrencilerin okullarda karşılaştıkları dersler hakkında görüşlerinin alınması önemlidir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin tarih öğretimi hakkında görüş ve önerileri elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışma grubunu Türkiye’nin tek üstünler Lisesi olan TEV İnanç Türkeş Özel lisesinde okuyan 46 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun kapsam ve yapı geçerliğini sağlamak için 4’ü tarih öğretimi alanından 1’i ölçme ve değerlendirme alanından 5 uzmanının görüşü alınmıştır. Görüşmeler kayıt altına alınmış, daha sonra birebir metne çevrilerek, veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin tarih öğretiminde çok perspektifliliğe ve objektif bakış açısına önem verdikleri görülmüştür. Ayrıca ezberden uzak ve disiplinlerarası bir tarih öğretimine vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Tarih öğretmenlerinde aradıkları özellikler arasında, alanında donanımlı olması, entellektüel birikime sahip olması, tarafsız ve açık görüşlü olması bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

According to the conducted research and studies, educating the gifted and tal-ented i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics