KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: ETİK PROBLEMLER
CREDİT RATİNG AGENCİES: ETHİCAL PROBLEMS

Author : Abdunnur YILDIZ
Number of pages : 519-532

Abstract

Kuruluşları 1800’lü yılların ortalarına dayanan kredi derecelendirme kuruluşları olarak bilinen Standard&Poor’s, Moody’s ve Fitch günümüzde derecelendirme sektörünün en hâkim kuruluşları olarak faaliyet göstermektedirler. Neredeyse tüm dünyada faaliyet gösteren derecelendirme kuruluşları içerisinde önem arz eden bu üç kuruluşun bulunmuş olması, piyasaların bu kuruluşların tekelinde olduğunu doğrulamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik büyüme ve kalkınmalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları yabancı sermaye yatırımlarını ülkelerine çekmek için bu kredi derecelendirme kuruluşlarının raporları ve derecelendirme notları büyük bir önem arz etmektedir. Hazırlanan bu raporlar, gelişmiş ülkelerin sermayelerine yön vermekte ve gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye girişlerine olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Söz konusu olumlu katkının, raporların gerçekçi ve siyasi olgulardan uzak bir şekilde hazırlandığı takdirde ortaya çıktığını belirtmek yerinde bir ifade olacaktır. Ancak bu kuruluşların hazırladığı raporların, çoğu zaman siyasi olgularla yakından ilgili olduğu ve dolayısıyla gerçekçi davranmadıkları tartışma konusu olmuştur. Kredi derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme raporlarını hazırlarken özellikle objektif davranmadıkları ve çoğu zaman çıkar ilişkilerine göre bu raporları düzenledikleri söylenebilir. Çünkü bu kuruluşların ülke ve firmaların çıkarından çok kendi çıkarlarını gözettikleri ifade edilmektedir. Bu durum bu tür kuruluşların etik davranmadıklarını sonucunu vermektedir. Ayrıca bu kuruluşları denetleyen uluslararası bir kurum/kuruluşun olmaması ayrı bir sorun olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Derecelendirme Raporları, Ülke Ekonomileri, Etik Problemler

Read: 1,172

Download: 671