KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN ÇEVRESEL DUYARLIKLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler-Tarım Ekonomisi
Number of pages: 165-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ekonomik aktivitelerin oluşturduğu baskılar ülkelerde çevresel tahribatla sonuçlanmıştır. Bu durumun farkına varan kamu yürütücüleri gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar başlatmıştır. Ancak, toplumlar bireysel olarak bu konuda hassasiyet gösterdiği sürece başarıya ulaşmanın mümkün olacağı bilinmektedir. Söz konusu duyarlılığın araştırılması için kurgulanan bu çalışmada, araştırma alanı olarak Kahramanmaraş ili seçilmiştir. Kahramanmaraş ilinde, bireylerin çevre konusundaki bilgi düzeyleri, tutum ve davranışları ele alınmıştır. Örnekleme yoluyla 400 anket yapılması planlanmıştır. Daha sonra, tablolar ve grafikler yardımıyla yorumlamalar yapılmıştır. İstatistiki analiz olarak Ki-kare analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, bireylerin kendilerini bilinçli olarak kabul ettikleri belirlenmiştir. Ancak, teorik olarak bildikleri varsayılan olguları pratikte uygulamadıkları görüşmüştür. Bunun sonucunda, bireylerin temel eğitimden başlayarak bu yönlü farkındalıklar içerisinde olmasının sağlanması, kamu spotlarının yapılması ve yazılı/görsel medyanın bu konuda daha etkin olması gibi öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Pressures generated by economic activity designed to meet the needs of the growing population has been resulted in environmental destruction in countries. Public authorities which are recogniting of this situation has begun efforts to take the necessary measures. However, it is known that community as an i

Keywords