KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞAYAN BİREYLERİN ÇEVRESEL DUYARLIKLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON ENVIRONMENTAL SUSCEPTIBILITY AND KNOWLEDGE LEVELS OF INDIVIDUALS LIVING IN CENTRAL DISTRICT OF KAHRAMANMARAŞ PROVINCE

Author : Hasan Gökhan DOĞAN -- Esra GÜREL - Arslan Zafer GÜRLER
Number of pages : 165-178

Abstract

Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ekonomik aktivitelerin oluşturduğu baskılar ülkelerde çevresel tahribatla sonuçlanmıştır. Bu durumun farkına varan kamu yürütücüleri gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar başlatmıştır. Ancak, toplumlar bireysel olarak bu konuda hassasiyet gösterdiği sürece başarıya ulaşmanın mümkün olacağı bilinmektedir. Söz konusu duyarlılığın araştırılması için kurgulanan bu çalışmada, araştırma alanı olarak Kahramanmaraş ili seçilmiştir. Kahramanmaraş ilinde, bireylerin çevre konusundaki bilgi düzeyleri, tutum ve davranışları ele alınmıştır. Örnekleme yoluyla 400 anket yapılması planlanmıştır. Daha sonra, tablolar ve grafikler yardımıyla yorumlamalar yapılmıştır. İstatistiki analiz olarak Ki-kare analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, bireylerin kendilerini bilinçli olarak kabul ettikleri belirlenmiştir. Ancak, teorik olarak bildikleri varsayılan olguları pratikte uygulamadıkları görüşmüştür. Bunun sonucunda, bireylerin temel eğitimden başlayarak bu yönlü farkındalıklar içerisinde olmasının sağlanması, kamu spotlarının yapılması ve yazılı/görsel medyanın bu konuda daha etkin olması gibi öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Çevre, Çevresel Duyarlılık, Bilgi Düzeyi, Ki-kare, Kahramanmaraş

Read: 1,269

Download: 425