İLK KÜREYEREL YAŞAM TARZI „LOHAS“: TRAKYA’DA BİR ÇALIŞMA
THE FIRST GLOCAL LIFESTYLE „LOHAS“: A STUDY IN THRACE

Author : Mehmet Han ERGÜVEN -- Aysel YILMAZ
Number of pages : 265-275

Abstract

Bir kısım günümüz insanı yaşam tarzını „ya/ya da“ üzerine değil, „hem/hem de“ üzerine kurmaktadır. Bir taraftan günlük yaşamda akıllı evler, akıllı telefonlar gibi yüksek teknoloji kullanılırken diğer taraftan tüketilen gıdalarda seçici davranılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda bilinçli tüketim alışkanlıkları ile üreticiyi yönlendirmek isteyen ilk küreyerel yaşam tarzı karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni küreyerel yaşam tarzına Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS – Sağlıklı ve Sürdürülebilir Yaşam Tarzı) adı verilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de LOHAS’lığı benimsemiş bir kitlenin varlığından hareket edilmiş ve turizm açısından bu hedef kitleyi saptamak için bir özel ilgi turizm çeşidi olan gastronomi turizmi düşünülmüştür. Bunun için Trakya bölgesinde, Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) destekleriyle 2013 yılında hayata geçirilen Trakya Bağ Rotası (TBR) işletmeleri örneklem olarak seçilmiştir. Toplamda 12 olan işletmelerden sekizinin sahibi ya da işletmecisi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. TBR işletmelerinin müşterilerini nasıl algıladıklarının, onlara bakış açılarının, bulundukları destinasyonlarda onların yerinin ve öneminin ortaya koyulması bu çalışmanın amaçları arasındadır. Veriler, hermenoitik araştırma metodu ve betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. TBR ve LOHAS’lar Türkiye’de henüz çalışılmamış konular oldukları için bu çalışma keşifsel bir araştırmadır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de LOHAS yaşam tarzını benimsemiş bir kitlenin var olduğu görülmüş, bunların gastronomi turizmine yönelik talepleri olduğu saptanmış ve bunlarla ilgili geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak öneriler getirilmiştir.

Keywords

Küreyerel, LOHAS, Trakya Bağ Rotası, Gastronomi turizmi, Trakya

Read: 767

Download: 258