OSMANLI SURİYE’SİNDE SUÇLAR (1880-1884)
CRİMES BETWEEN 1880-1884 İN THE OTTOMAN SYRİA

Author : Kürşat ÇELİK
Number of pages : 57-72

Abstract

Suç ile ilgili temel unsurlar arasında suçun niteliği ve sayısı kadar geçmişte işlenen suçlar da önem arz etmektedir. Birtakım tarihî ve sosyolojik sorulara cevap olacak veri ve bilgilerin ortaya çıkarılması, hem tarih hem de sosyoloji üzerine araştırma yapan bilim insanlarına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu yönde hem sosyolog hem de tarihçilerin interdisipliner çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu çalışma, bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Osmanlı hâkimiyetinde Suriye vilayeti olarak tanımlanan bugünkü Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün devletlerinin sınırları içinde bulunan Şam, Beyrut, Trablusşam, Lazkiye, Akka, Hama, Belkâ (Nablus) ve Havran şehirlerinin 1880-1884 tarihleri arasında Suriye vilayet salnamelerindeki kayıtlara göre suçların tür ve sayıları incelenmiştir.

Keywords

Suriye, Suç, Osmanlı, Tarih, Sosyoloji

Read: 1,272

Download: 427