OSMANLI SURİYE’SİNDE SUÇLAR (1880-1884)

Author :  

Year-Number: 2016- 50
Language : null
Konu : Yakınçağ Tarihi, Ortadoğu Tarihi
Number of pages: 57-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suç ile ilgili temel unsurlar arasında suçun niteliği ve sayısı kadar geçmişte işlenen suçlar da önem arz etmektedir. Birtakım tarihî ve sosyolojik sorulara cevap olacak veri ve bilgilerin ortaya çıkarılması, hem tarih hem de sosyoloji üzerine araştırma yapan bilim insanlarına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu yönde hem sosyolog hem de tarihçilerin interdisipliner çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu çalışma, bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Osmanlı hâkimiyetinde Suriye vilayeti olarak tanımlanan bugünkü Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün devletlerinin sınırları içinde bulunan Şam, Beyrut, Trablusşam, Lazkiye, Akka, Hama, Belkâ (Nablus) ve Havran şehirlerinin 1880-1884 tarihleri arasında Suriye vilayet salnamelerindeki kayıtlara göre suçların tür ve sayıları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Crimes committed in the past are as of great significance as the characteristics and numbers of crimes. Discovery of data and information which will be answer to a certain number of historical and sociological questions will undoubtedly contribute to the men of science who study both history and sociology. To this end, both historians and the sociologists are to make interdisciplinary studies. This study has been conducted with this aim. This paper examines crimes commited during the years 1880-1884 in Damascus, Beirut, Tripoli, Latakia, Acre, Hamah, Belkâ (Nablus) and Havran, cities which are within the borders today’s Syria, Lebanon, Israel and Jordan, a region called the Syrian Province under the Ottoman sovereignty, according to records in annuals of Syrian province.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics