ANADOLU’NUN GALAT KÖKENLİ KRALLARI: AMİNYNTAS VE SONRASI

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Eskiçağ Tarihi
Number of pages: 305-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Galatlar (ya da Keltler), İÖ 278/277 yılında boğazlar yoluyla Anadolu'ya geçmiş bulunan Orta Avrupa kökenli bir kavimdi. Anadolu'ya geçmek istemelerinin nedeni yağma ve talandı. Takriben 10 yıl Anadolu'nun Ege Denizi'ne kıyısı olan bölgelerini yağmaladılar. Sonra kendi adlarını verdikleri Kuzey Phrygia bölgesine (Galatia) yerleştiler. Ankyra (Ankara) ve Tavion (Küçüknefes Köy), Galatların Galatia’daki en önemli yerleşim birimleri oldu. İÖ I. Yüzyıla kadar bir hanedan yönetimi kurulmadan, üç büyük boy (Tektosaglar, Trokmeler ve Tolistobogiler) halinde geleneksel yaşam biçimlerini muhafaza ettiler. Hiçbir Galat hükümdarı III. Mithridates Savaşı sonuna kadar "kral" unvanına sahip olmadı. Bu savaşın sonunda bir Galat beyi (regulus ya da tetrarkhes) olan Deiotaros'a Romalı devlet adamı ve generali Pompeius tarafından "kral" unvanı verildi. Böylece Deiotaros, “kral” unvanına sahip bulunan ilk Galat beyi oldu. Romalılar daha sonra Galat kökenli krallar tayin etmeye devam ettiler. Bu makalede amacımız Romalılar tarafından bağımlı kral olarak tayin edilen Galat kökenli krallardan söz etmek, onların nerede hüküm sürmüş olduğu sorusuyla Romalıların onları tercih etmelerinin nedenleri üzerinde durmaktır.

Keywords

Abstract

Galatians (or Celts), who came to Anatolia via straits in 278/277 BC, was a tribe of Central Europe origin. The reason why they wanted to come to Anatolia was looting. They looted coastal regions of the Aegean Sea of Anatolia for about 10 years. Then, they settled down in Phrygia (Galatia) which they named after themselves. Ankyra (Ankara) and Tavion (Küçüknefes Köy) became the most important residential areas of Galatians. Until the first century BC before setting up a kingdom, they preserved their traditional way of life in three big tribes (Tektosags, Tromeks,and Tolistobogis). No Galatian ruler claimed ‘king’ title by the end of the third Mithridates War. In the end of this war, Deiotoros, who was a Galatian leader (regulus or tetrarkhes), was given ‘king’ title by the Roman statesman and general Pompeius. Then, Romans continued to appoint kings of Galatian origin. The purpose of this article is to mention kings of Galatian origin, who were appointed by Romans as dependant kings, to discuss the reasons why Romans preferred them as well as the question where Galatians governed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics