ANADOLU’NUN GALAT KÖKENLİ KRALLARI: AMİNYNTAS VE SONRASI
ANATOLIAN KINGS OF GALATIAN ORIGIN: AMINYNTAS AND AFTER HIM

Author : Kevser TAŞDÖNER
Number of pages : 305-315

Abstract

Galatlar (ya da Keltler), İÖ 278/277 yılında boğazlar yoluyla Anadolu'ya geçmiş bulunan Orta Avrupa kökenli bir kavimdi. Anadolu'ya geçmek istemelerinin nedeni yağma ve talandı. Takriben 10 yıl Anadolu'nun Ege Denizi'ne kıyısı olan bölgelerini yağmaladılar. Sonra kendi adlarını verdikleri Kuzey Phrygia bölgesine (Galatia) yerleştiler. Ankyra (Ankara) ve Tavion (Küçüknefes Köy), Galatların Galatia’daki en önemli yerleşim birimleri oldu. İÖ I. Yüzyıla kadar bir hanedan yönetimi kurulmadan, üç büyük boy (Tektosaglar, Trokmeler ve Tolistobogiler) halinde geleneksel yaşam biçimlerini muhafaza ettiler. Hiçbir Galat hükümdarı III. Mithridates Savaşı sonuna kadar "kral" unvanına sahip olmadı. Bu savaşın sonunda bir Galat beyi (regulus ya da tetrarkhes) olan Deiotaros'a Romalı devlet adamı ve generali Pompeius tarafından "kral" unvanı verildi. Böylece Deiotaros, “kral” unvanına sahip bulunan ilk Galat beyi oldu. Romalılar daha sonra Galat kökenli krallar tayin etmeye devam ettiler. Bu makalede amacımız Romalılar tarafından bağımlı kral olarak tayin edilen Galat kökenli krallardan söz etmek, onların nerede hüküm sürmüş olduğu sorusuyla Romalıların onları tercih etmelerinin nedenleri üzerinde durmaktır.

Keywords

Anadolu, Galatlar, Roma, Bağımlı Krallık

Read: 776

Download: 222