ÖLÜM KATILIĞI (RİGOR MORTİS)’NA YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME VE PEMBE GÖZLÜK PARADOKSUNUN LİTERATÜRE YENİ BİR KAVRAM OLARAK KAZANDIRILMASI ÇALIŞMASI
STUDY ON RIGOR MORTIS SCALE DEVELOPMENT AND PINK GLASS PARADOX AS A NEW CONCEPT IN LITERATURE

Author : Ömer Okan FETTAHLIOĞLU -- Cansu BİRİN
Number of pages : 313-328

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, literatürde yer alan birbiriyle alakalı olduğunu düşündüğümüz kavramların aralarındaki ilişkileri anlatan bir süreç oluşturmak ve bu süreci yorumlamaktır. Öncelikle bu çalışmada kullanılan; İşletme Analizi, Çevre Analizi, Proaktif ve Reaktif Yaklaşımlar, Entropi- Negatif Entropi ve Rigor Mortis kavramları araştırılmıştır. Bu konular üzerine yazılmış olan yazınlar incelenmiştir. Literatür destekli olarak bu kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren süreç tarafımızca hazırlanmış ve yorumlanmıştır. Bu süreç içerisinde literatürde yer almayan ‘’Pembe Gözlük’’ ve ‘’Net Görüş’’ paradokslarının tanımlaması yapılmıştır.

Keywords

Çevre Analizi, Entropi, Rigor Mortis

Read: 730

Download: 226