CREME DE LA CREME TURİSTLERİN BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ: TRAKYA BAĞ ROTASI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Turizm İşletmeciliği / Rekreasyon
Number of pages: 273-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmak için yaşamaktan, yaşamak için çalışmaya doğru bir anlayış benimseyen günümüz insanı, boş zaman faaliyetlerini de bu bağlamda gerçekleştirmektedir. Turizm kapsamındaki boş zaman faaliyetlerinin, mekân değiştirmenin yanında deneyim kazandırması ve bireye artı değer katması beklenmektedir. Bu süreçte, insanların değişen beklentileri karşısında çeşitlenen turizm ürünlerine, sürekli yenileri eklenmektedir. Gastronomi ve şarap turizmi de bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Avrupa kıtası üzerinde yer alan Trakya Bağ Rotası’nı (TBR) ziyaret eden turistler arasındaki creme de la creme turistleri ortaya çıkarmak, bu turistlerin TBR işletmelerini ziyaretleri sırasında boş zaman davranışlarını araştırmak ve gelecekte yapılacak nicel çalışmalar için hipotezler önermektir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada Türkiye’de gastronomi ve şarap temalı ilk rota olma özelliğine sahip TBR ziyaretçileri için de bu durumun geçerli olup olmadığı araştırılmış ve toplamda 12 olan TBR işletmesinden sekizinin sahibi ya da işletmecisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve alanyazında anlatılanı anlama ya da yorum bilimi şeklinde de tanımlanan araştırma metodu olan “hermeneutik” bu çalışma için uygun yöntem olarak görülmüştür. Görüşmelerde elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, TBR işletmelerini ziyaret eden günübirlikçiler ve turistlerin creme de la creme turistlerle benzer özellikler taşıdığı ve bunların yürüyüş vb. açık alan rekreatif faaliyetleri yerine tadım, SPA, wellness ve alışveriş gibi daha çok kapalı alan rekreatif faaliyetlerinde bulundukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, modern people are switching their world view from “living to work” to “working to live” and carry out their leisure time activities within this context. The leisure time activities within the context of tourism are expected to bring experience and add value to the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics