AĞRI İLİ NÜFUSUNUN 1928-2015 DÖNEMİ OKUR-YAZARLIK DURUM ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Beşeri Coğrafya
Number of pages: 29-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuryazarlığın genel tanımı bir dilin yazınlarını okuyabilme, okunan öğeleri algılama ile kavrama yetisine sahip olunmasıdır. Okuryazarlık, UNESCO'nun tanımına göre; değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneğidir. Toplumun geniş kitlelerine hitap edebilmek, bilgisini ve gücünü geliştirerek hedeflerine ulaşması için bireye imkân veren olgudur. Cumhuriyet ilan edildiği yıl Türkiye'nin nüfusu yaklaşık olarak 11-12 milyon kadardı. Toplam nüfusun % 10'u ve kadınların ise sadece % 3'ü okuryazardı. Ağrı ilinde 1928 yılında okuryazar olan nüfus oranı % 4,7 iken, 2010 yılında % 87,96’ya yükselmiştir. Türkiye’de 6 yaş üzeri nüfusun okur-yazarlık oranı 2015 yılında % 95,4, Doğu Anadolu Bölgesinde % 91,4 olarak gerçekleşirken, bu oran Ağrı ilinde hem bölge, hem de ülke ortalamasının altına düşerek % 89,3 olarak gerçekleşmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı ili Şırnak ile birlikte bölgede okuryazarlık oranın en düşük olduğu il olma özelliğini sürdürmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan iller arasında (Hakkâri ilinden sonra) okul sayısının en az olduğu il Ağrı’dır. Dikkat çeken diğer bir durum, bölgedeki okur-yazar kadın ve erkek oranın Türkiye ortalamasının altında olması gerçeğidir. Ayrıca erkeklerin okur-yazarlık oranının kadınlardan fazla olduğu gerçeği de dikkat çeken bir diğer husustur. Bugün olduğu gibi 1923-1938 yılları arasında da genelde Doğu Anadolu Bölgesi'nin, özelde ise Ağrı ilinin eğitim durumundaki yetersizlikte; olumsuz doğal ve beşeri coğrafya faktörleri ile birlikte bölgenin sosyoekonomik yapısının da etkisi olmuştur.

Keywords

Abstract

A general definition of literacy is the ability of reading literatures of a language, perceiving and comprehending the materials which were read. According to the definition of UNESCO literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute the written materials associated with varying contexts by using the records. Literacy is a phenomenon which allows i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics