EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 39-56
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür kavramı bireyin bir gurupta, kurumda veya kamu alanında gösterdiği davranışlara yön veren geniş bir dizi etkilerle bağlantılıdır. Kültür genel olarak gözlenebilir ya da içsel nitelik taşıyan evrensel görüşleri, inançları, değerleri, davranışları, kıstas ve ölçüleri içerir. Kurum kültürü üzerine çalışmalar, tıpkı eğitim alanında olduğu gibi, birçok alanda ilgi çekmiştir. Kurumlar bir dizi inanç, yaklaşım, gelenek, ilke, görüş ve doğmadan oluşan davranış modellerine sahiptir. Bir kurumun performansa doğrudan etki eden kültürü, o kurumdaki düzenlemeleri, kararları, insan kaynaklarını ve bireylerin anlık sorunlara nasıl karşılık verdiğini belirler. Kurum kültürü karmaşık özellikler içerdiğinden ve ölçülmesi zor bir olgu olduğundan, bu alandaki çalışmalarda nitel araştırma yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır, fakat yapılan birçok çalışma göstermiştir ki nicel araştırma yöntemleriyle de kurum kültürü üzerine çalışmalar yapılabilir. Tüm bunlar göz önünde tutularak, nitel ve nicel araştırma yöntemlerine dayanan bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında çalışan yönetici ve personelin çalıştıkları kurumun kültürüne dair algılarını belirlemektir. Bu bağlamda, veri toplama amacıyla, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yönetici ve personellerine bir anket ve görüşme uygulanmıştır. Bulgular bahsi geçen terminoloji hakkında geniş çerçevede algılar ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

The concept of culture closely refers to a wide scope of effects on how i

Keywords