BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLERİN GAGAVUZ TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Author :  

Year-Number: 2017- 55
Language : null
Konu : Çağdaş Türk Lehçeleri / Yeni Türk Dili
Number of pages: 171-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk dilinde asli uzunlukların düzenli olarak Türkmen, Halaç ve Yakut lehçelerinde korunduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Türkçe sözcüklerdeki birincil uzun ünlüler, Gagavuz Türkçesinde uğramış olduğu ses değişmeleri ve ses olayları açısından ele alınacak ve bu ünlülerin Gagavuz Türkçesindeki ses bilgisi görünümleri üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

It is known that Turkmen, Halaç and Yakut dialects have regularly saved the original vocal lengths in Turkic. In this study, the primary long vowels in Turkish vocabularies investigate exposed phonological changes and phonological cases Gagauz Turkish and it will emphasize phonological appearances in Gagauz Turkish of this vowels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics