ÇANKIRI YÖRESİ AĞIZLARININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Türkiye Türkçesi Ağızları
Number of pages: 163-183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil kısaca, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Ağız ise bir dilin sınırları içerisinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve anlam açısından bazı farklılıklar gösteren, belli bir yörede kullanılan konuşma biçimidir. Ağızlar, dilin geçmiş dönemlerinin özelliklerini barındıran ve aynı dilin farklı lehçeleriyle zaman içerisinde meydana gelen değişmeleri takip edebileceğimiz çok önemli bir kaynaktır. Bir ülkede yaşayan insanlar arasında anlaşmanın sağlanması konusunda karmaşa çıkmasını önlemek amacıyla bütün bireylerin ortak işlerinde kullanacağı bir ağız, ölçünlü dil haline getirilir. Günümüzde ağız araştırmaları, teknoloji ilerledikçe daha da güçleşmektedir. Ölçünlü dilin ve televizyonun en ücra köylere bile ulaşması, işsizlik nedeniyle büyük şehirlere göç edilmesi vb. nedenler, ağız araştırmaları ile ilgili olarak karşılaşılan olumsuzlukların başında gelmektedir. Çankırı ili ve yöresinde yaptığımız derleme çalışmaları sırasında saydığımız bu nedenlerden ötürü birçok ağız özelliğinin kaybolmakta olduğu görülmektedir. Yörede görülen bazı farklılıklar sebebiyle Çankırı ili ve yöresi ağızları iki ağız yöresine ayrılmaktadır. I. ağız yöresini Merkez ilçe, Yapraklı, Ilgaz, Korgun, E

Keywords

Abstract

Language is, briefly, a means of communication among people. Dialect, on the other hand, is a regional way of speaking that shows differences in terms of phonetics, morphology, and meaning. Dialects are significant sources that exhibit the past characteristics of a language and the changes in the vernacular of the same language over time. A dialect is set as a standart language so that all the speakers in the language can understand each other. As the technology develops, it becomes more difficult to study dialects. The fact that the standard language reaches to even remote villages because of the TV and the Internet, and the immigration from countryside to the urban area are one of the main challenges facing dialect studies. During our studies in Çankırı, it has been observed that many of the characteristics of dialect are disappearing. Because of the differences in the region, Çankırı and nearby dialects are

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics