SAKARYA ROMAN AİLELERİNDE ERKEN EVLİLİK ARAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2016- 52
Language : null
Konu : Sosyal Hizmet / Sosyoloji
Number of pages: 221-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, eğitimde olunması gereken ve psiko-sosyal yönden hazır olunmayan bir yaşta, erken evlenen Roman çocukların önemli bir sorununu gün yüzüne çıkarmayı ve sorunu anlamayı amaçladık. Araştırmada, Roman çocuklarda erken evliliklerin hangi boyutlarda olduğu; zamanla değişip-değişmediği; cinsiyete göre farklılaşıp-farklılaşmadığı; Romanlarda erken evliliklerin sonuçlarının neler olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda seçilen Roman ailelere ilişkin veriler, alan taraması (survey) ile elde edilmiştir. Sakarya ili Adapazarı ilçesindeki Romanların yoğun yaşadıkları Şeker Mahallesindeki Roman aileleri kapsamaktadır. Sakarya evrenini oluşturan Romanlardan da temsil yeteneğine haiz seçilen 200 Roman aileye yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulanmış ve şu bulgulara ulaşılmıştır: En erken ilk evlilik yaşı Romanlarda 12’dir. Evliliklerin yarısına yakını, 18 yaş altındadır. Kızlar, erkek çocuklarına oranla daha erken evlenmektedirler. Roman çocuklarının evliliklerden dolayı evi geçindirmek için çalışmak zorunda oldukları ve bu yüzden de okula gidemedikleri tespit edilmiştir. Romanlarda çocuk gelinler olgusu temel bir sorun alanıdır. Araştırma sonucunda, erken evliliklerin Romanlarda yaygın olduğu, özellikle kızlarda çok daha yaygın olduğu, erken evlilik yapan çocukların eğitim yaşamından erken koptuğu, okulu terk ettikleri, devam edenlerin ise okul başarısının düşük olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this presentation, we propose to unearth and understand the problem of early marriages among Romani children, who get marry in early age that does not fit for their psychological and social situation. In relation to this, in the research, the dimensions of early marriages, their change in terms of time and gender will be outlined and the values among Romanies in terms of marriage and family will be presented. In the light of the aim of this research, the data was obtained by selected Romani families through surveys. 200 Romani families that would present the Sakarya sample were applied a survey via one-by-one talks and these findings were reached to: The age of early marriage among Romanies is 12. Almost half of the marriages are beyond the age of 18. In comparison to boys, girls get marry earlier. They indicate that they get a compassionate marriage and by loving their partners. It was also detected that those who get early marriage cannot continue to their education because of the responsibilities of marriage such as burdening the livelihood. “Kid Bride” is an important problem among Romanies. Similarly, those who continue to their education after marriage are unsuccessful in their school life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics