TEKSTİL TASARIMINDA YARATICILIK VE ESİNLENME

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tasarım / Tekstil Tasarımı
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaratıcılık bireylerin hayatını kolaylaştıran yeni perspektifler ve orjinal fikirlerle, çalıştıkları alanların şeklini değiştirme yeteneğidir. Tekstil tasarımı alanında gerekli olan özkültür ürünü, özgün koleksiyonların ortaya konabilmesi ve her tasarımda orijinalliğin yakalanabilmesi açısından yaratıcılık ve esinlenme önemlidir. Ürün başarısı açısından tasarımın gerekliliğinin her geçen gün daha çok anlaşılıp yaratıcılığın çok daha önemli bir boyuta ulaşacağı düşünülmektedir. Öyleyse yaratıcı çözümler üretmek olarak ifade edilen tasarım süreçlerinin nüvesinde yaratıcılık bulunmaktadır. Tasarımcı tasarımlarında bir tutarlık oluşturmak ve araştırmasını daha verimli yapabilmek için yönbilgiler doğrultusunda esin kaynağı belirler. Bu esin kaynağı, tasarımları şekillendirecek görseli, duyguyu, dokuyu yani ihtiyaç duyulan yaratıcı fikri elde etmek için kullanılacaktır. Esin ne kadar spesifik olursa araştırma o denli verimli olacağından, alt başlıklara ayrılıp tasarım daha da detaylı incelenebilir hale getirilebilir. Bu tasarım araştırmasında temel tasarım hedefi Barok dönemi mimari planlarından esinlenen bir tekstil nevresim baskı koleksiyonu hazırlamak olarak belirlenmiştir. Bu amaca erişmek için kavramsal tasarım metodu aşamaları kullanılmış ve ortaya konan koleksiyonda esin kaynağının ve yaratıcılığın araştırmanın yönbilgisi uyarınca kullanılması tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Creativity is the skill to change the form of a designer’s working field with innovative perspectives and original ideas. Further more, inspiration and creativity are very important for the textile sector in order for the culturally unique collections to be presented. Creativity is considered lately to be understood deeply and wisely for the success of any textile product. For this reason, creativity stands for the core of the design process which is expressed as producing creative solutions. Designers have to define their inspiration source to provide consistency and efficiency in research. This inspiration source will be used to manipulate the visual, message, sensation, texture to shape the needed creative idea. The more specific the inspiration is, the more effective the research will be. For this reason, it will be wise to su

Keywords