REKLAM METİNLERİNDE KULLANILAN İÇERİKLERİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: GÜNCEL TELEVİZYON REKLAM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
THE ROLE OF THE CONTENTS OF THE TEXT USED IN ADVERTISEMENTS ON THE CONSUMER BEHAVIORS: ANALYSIS OF SEVERAL CURRENT ADVERTISING PRACTICES ON TELEVISION

Author : Zekiye TAMER GENCER
Number of pages : 273-285

Abstract

Dünya ülkeleri arasındaki ticari, sosyal, ekonomik, siyasi ve politik ilişkilerin gelişmesiyle birlikte söz konusu olan kültürel benzerlikler, küreselleşme kavramının bir neticesidir. Hem tüketimin yoğunluğu hem gerekli ve sahte ihtiyaçlar arasındaki farkın ortadan kalkması hem de kültürel özenti ile gelen benzerlik yenidünya düzeninin tüketim alt yapısını oluşturmaktadır. İyi bir ürün/hizmeti geliştirmekten fiyatlamasına, penetrasyonundan satın alımına kadar her aşamada sahip olduğu tüketici verisi/bilgisi hayatta kalmayı sağlayacak en önemli öğelerin başında gelmektedir. Ticari süreçlerin önemli bir parametresi olan bu bilgiler, reklam yatırımlarının sonunda tüketimi sağlayan önemli araçlardan biridir. Bütünleşik iletişimin bir gereği olarak reklam faaliyetleri diğer tüm pazarlama faaliyetleri ile uyumlu bir şekilde devam etsin diye de tüketicinin yakınen tanınması gerekmektedir. Tüketiciye sunulan benzer ürünlerin piyasada artması ve reklam yatırımlarının bir sonucu olan markalama çalışmaları ile duygusal açıdan bağlı ve sadakat sahibi kitleler oluşturmak işletmeler için temel hedeftir. Kitlelere ulaşması için son derece ciddi yatırımlar yapılan reklâm metinleri, taşıdıkları içeriklerle tüketici grupların oluşturulması açısından gerekli olan altyapıyı oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında seçilen 5 adet televizyon reklamı içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek tüketici üzerindeki sağladığı tüketim motivasyonu incelenmiştir. Satın alma eğilimi ve motivasyonunun oluşturulması için reklam metin ve içeriklerinde kullanılan parametreler analiz edilmiştir. Bu reklamlar ise son dönemde en çok medya yatırımı yapan firmalar arasından seçilerek tespit edilmiştir.

Keywords

Reklam, Tüketici Davranışları, İçerik Analizi, Reklam İncelenmesi, Reklamın Etkisi

Read: 1,205

Download: 421