REKLAM METİNLERİNDE KULLANILAN İÇERİKLERİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: GÜNCEL TELEVİZYON REKLAM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017- 54
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İletişim / Reklam
Number of pages: 273-285
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya ülkeleri arasındaki ticari, sosyal, ekonomik, siyasi ve politik ilişkilerin gelişmesiyle birlikte söz konusu olan kültürel benzerlikler, küreselleşme kavramının bir neticesidir. Hem tüketimin yoğunluğu hem gerekli ve sahte ihtiyaçlar arasındaki farkın ortadan kalkması hem de kültürel özenti ile gelen benzerlik yenidünya düzeninin tüketim alt yapısını oluşturmaktadır. İyi bir ürün/hizmeti geliştirmekten fiyatlamasına, penetrasyonundan satın alımına kadar her aşamada sahip olduğu tüketici verisi/bilgisi hayatta kalmayı sağlayacak en önemli öğelerin başında gelmektedir. Ticari süreçlerin önemli bir parametresi olan bu bilgiler, reklam yatırımlarının sonunda tüketimi sağlayan önemli araçlardan biridir. Bütünleşik iletişimin bir gereği olarak reklam faaliyetleri diğer tüm pazarlama faaliyetleri ile uyumlu bir şekilde devam etsin diye de tüketicinin yakınen tanınması gerekmektedir. Tüketiciye sunulan benzer ürünlerin piyasada artması ve reklam yatırımlarının bir sonucu olan markalama çalışmaları ile duygusal açıdan bağlı ve sadakat sahibi kitleler oluşturmak işletmeler için temel hedeftir. Kitlelere ulaşması için son derece ciddi yatırımlar yapılan reklâm metinleri, taşıdıkları içeriklerle tüketici grupların oluşturulması açısından gerekli olan altyapıyı oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında seçilen 5 adet televizyon reklamı içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek tüketici üzerindeki sağladığı tüketim motivasyonu incelenmiştir. Satın alma eğilimi ve motivasyonunun oluşturulması için reklam metin ve içeriklerinde kullanılan parametreler analiz edilmiştir. Bu reklamlar ise son dönemde en çok medya yatırımı yapan firmalar arasından seçilerek tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The cultural similarities occured with development about the commercial, social , economic and political relations between the countries all of the world are the result of the globalization concept. The similarity occured by both the intensity of consumption as well as the disappearance of the difference between fake and necessary needs and cultural affectation has been made the infrastructure of new world order. For the commercial institution, the datas of consumer provide to stay alive at all of every stage from improving a good product / service the pricing , from penetration to pruchasing. These datas, which is an important parameter of the commercial process , is one of the most important tools that provide the consumption at the end of advertising investment. Lest the advertising activities are compatible with the all of other marketing activities, as a requirement for integrated communication, recognition of the consumer closely is required. By works of branding, result of the increasing similar products in the market for the consumers and the advertising investments, building the consumers who are connected emotionally and loyalty is the basic target for the businesses. The advertising texts which need extremely serious investment to reach the masses have the contents which create big groups of consumers and this constitutes the necessary infrastructure for this creation. In this study selected 5 television advertisings were analyzed by content analysis and consumption motivation provided on consumers was examined. The parameters used in the ad text , and the contents analyzed.for the creation of purchasing trends and motivation. These advertisements had been selected among the companies that invest frequently in tv channels recently.

Keywords