ALTERNATİF BİR MEDYA OLARAK FANZİNLER

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 345-358
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim teknolojilerindeki olağanüstü gelişmelerin bilginin ve haberin yayılmasını kolaylaştırdığı medya çağında, fikirlerin ve kültürel alt kimliklerin yayılmasını fotokopiyle çoğaltılan dergilerle gerçekleştiren yayın organları da varlığını sürdürmektedir. Özel ilgi alanlarına sahip amatör dergi yayıncılığı fanzin olarak tanımlanmaktadır. Alternatif medya araçları olan bu yayınlar, dayandıkları kültürel zemin ve muhalif tavırlarıyla aykırı seslerin sözcülüğünü yapmaktadır. Bu çalışmada; profesyonel ve ticari olmayan, hazırlayanlar tarafından çoğaltılan ve sınırlı alanlarda dağıtımı yapılan bir yayın türü olan fanzinler incelenmektedir. Toplumda başkaları gibi olmak istemeyen, sıradanlığı, alışılagelmişliği ve gelenekselleşmiş kurumları reddeden insanlar tarafından üretilen fanzinler, egemen kültüre başkaldırışlarını görmezden gelen ana akım medyaya karşı alternatif bir medya olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada alternatif medya arayışlarına kuramsal bir çerçeve çizen katılımcı demokratik medya kuramı üzerinde durulmakta ve fanzin kültürü irdelenmektedir. Bu kapsamda, karşı ve alt kültürün söz söyleme aracı olan fanzinlerin muhalif karakteri değerlendirilmektedir. Fanzinlerin alternatif bir medya olarak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sesleri duyulmayan, temsil edilmeyenlerin iletişim araçları olarak oynadıkları role değinilmektedir. Çalışmanın son bölümünde, yeni bir özgürlük alanı olarak gelişen internetle birlikte, örgütlenebilmek için yeni mekânlar edinen karşı kültürler ve fanzin üretimi konu edilmektedir. İnternette webzin ya da e-zin adıyla çok sayıda platformda alternatif seslerin sözcülüğüne soyunan dijital çağın fanzinleri bu makalenin konuları arasındadır.

Keywords

Abstract

In the age of media, where extraordinary developments in communication technologies have facilitated the dissemination of information and news, publishing arms which they actualize to propagate ideas and cultural subdistribution with photocopied journals continue to exist. Amateur journal publishing with special interests is defined as fanzine. These publications, which are alternative media tools, spell out the contrary voices with their cultural background and opposing attitudes. In this study; fanzines are examined which are professional and non-commercial publications duplicated by drafters, distributed in limited areas. Fanzines are published as an alternative to the mainstream media which ignores the uprising aganist dominant culture by people who do not want to be like others in the community, refusing time-honoured establishment and ordinariness. In this study, it is given point to participatory democratic media theory which draws a theoretical framework to seek alternative media and its relationship with the fanzine culture is examined. Within this study, it is evaluated that fanzines have a dissident character owing to giving voice to subculture and counterculture. Role of fanzines is mentioned as an alternative media which are communication tools of the ones who are not represented in Turkey as well as rest of the world. With the development of the Internet as a new area of freedom, production of fanzine and organization of countercultures has adopted the new spaces. Digital era’s fanzines continue to advocate alternative voices as named webzin or e-zin within a large number of platforms. In the last part of the study, this has been made research subject.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics