SOSYAL ÇALIŞMADA MANEVİYATA DUYARLI MÜDAHALE
SPIRITUALITY SENSITIVE INTERVENTION IN SOCIAL WORK

Author : Emel YEŞİLKAYALI
Number of pages : 227-237

Abstract

Sosyal çalışmada, maneviyata duyarlı müdahaleler, mesleki disipline uygun bir şekilde maneviyatla bağlantı kurularak, danışanın karşı karşıya olduğu sorunlarla başa çıkmada etkili olacağı düşünülen manevi destek kaynaklarını, danışan yararına sunmayı amaçlayan bir yaklaşımın ürünüdür. Maneviyat, uygulama alanında danışanla daha iyi bir iletişim kurabilme ve danışanın kendi kapasitesinin farkına varabilmesi için önemli bir araçtır. Sosyal çalışma disiplini ve mesleğinde, maneviyata duyarlı müdahaleler son 20 yıldır artan şekilde ilgi çekmektedir. Bu ilgi son yıllarda ülkemize de yansımıştır. Ancak ülkemizde konuyla ilgili sınırlı çalışmaların, çoğunluğu sosyal çalışma eğitimi almamış akademisyenler tarafından gerçekleştirilmiş olması dikkat çekmektedir. Bu çalışmalar incelendiğinde, maneviyata duyarlı müdahalelerin isimlendirilmesi ve tanımlanmasından başlayarak, uygulanmasına kadar pek çok sorun olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu çalışmaların sosyal çalışma disiplininin teorik temellerine sınırlı olarak dayandırıldığı ve mesleki yöntem ve tekniklerin uygulanmasını içermediği görülmektedir. Maneviyata duyarlı müdahalelerin, hizmet alıcıların güçlendirilmesi, değişme ve gelişmesinin sağlanmasındaki olumlu etkileri çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu nedenle, bu müdahalelerin, hizmet alıcıların yararına olarak ülkemizde de verimli ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, doğru tanımlanması, teorik temellerinin ve uygulanmasında dikkat edilecek noktaların bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bu makalenin temel amacı, maneviyata duyarlı sosyal çalışma müdahalesini ve kuramsal çerçevesini (benötesi teorisi, genişletilmiş biyo-psiko-sosyal model, güçlendirme yaklaşımı) tanıtarak; uygulanması sırasında dikkat edilecek noktaları açıklığa kavuşturmak ve ülkemiz uygulamaları için öneriler geliştirmektir.

Keywords

Maneviyat, Sosyal Çalışma, Benötesi Teorisi, Biyo-Psiko-Sosyal Model, Güçler Perspektifi

Read: 1,428

Download: 448