REKLAMLARIN DEĞERSİZLEŞTİRDİĞİ VE DEĞİŞTİRDİĞİ TOPLUMSAL DEĞERLER

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Reklam, Toplumsal Değerler, Tüketim Kültürü
Number of pages: 127-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketme tahrip etmek, harcamak, israf etmek, bitirmek anlamlarını taşır (Williams, 2002;68). Tüketim insanoğlunun maddi ve manevi isteklerinin tatminidir. Bu çalışmada tüketim kültürünün tetikleyicisi olan reklamların toplumsal değerlerle ilişkisi analiz edilmektedir. Aşk ve sevgi, komşuluk, tutumluluk, paylaşma ve yaşlılara saygı temalı beş reklam filmi incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemiyle çözümlenen örnek reklamların değerleri değiştirmeye yönelik sloganlar ve göstergeler taşıdığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Consumption means destroying, spending, wasting, ending (Williams, 2002; 68). Consumption is the satisfaction of the material and spiritual demands of human beings. In this study, advertisements which are trigger of consumption culture are analyzed in relation to social values. Five advertising films on love and affection, neighborhood, frugality, sharing and respect for old age were examined. It has been determined that sample advertisements analyzed with descriptive analysis method carry slogans and demonstrations to change values.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics