REKLAMLARIN DEĞERSİZLEŞTİRDİĞİ VE DEĞİŞTİRDİĞİ TOPLUMSAL DEĞERLER
SOCIAL VALUES THAT CHANGED AND BEING VALUELESS IN ADVERTISEMENTS

Author : Feridun NİZAM -- Tuğba ADIGÜZEL
Number of pages : 127-150

Abstract

Tüketme tahrip etmek, harcamak, israf etmek, bitirmek anlamlarını taşır (Williams, 2002;68). Tüketim insanoğlunun maddi ve manevi isteklerinin tatminidir. Bu çalışmada tüketim kültürünün tetikleyicisi olan reklamların toplumsal değerlerle ilişkisi analiz edilmektedir. Aşk ve sevgi, komşuluk, tutumluluk, paylaşma ve yaşlılara saygı temalı beş reklam filmi incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemiyle çözümlenen örnek reklamların değerleri değiştirmeye yönelik sloganlar ve göstergeler taşıdığı saptanmıştır.

Keywords

Reklam, Tüketim, Toplumsal Değerler, Tüketim Kültürü

Read: 1,383

Download: 592